Aktivitetsdatument har passerat

B-A-H-O-N

  • torsdag 25 juni 2015 – söndag 16 augusti 2015 - Datumet har passerat

En konstutställning som förhåller sig poetiskt-visuellt till NOHABs smedja och dess historia. Konstnärerna Lotte Pile och Christina Wassberg har arbetat med att ta fram det dolda och förgängliga och med hjälp av motsatsförhållanden skapas en poetisk ram för smedjans historia där maskinerna blir medaktörer.

De stora tunga maskinerna i järn och ugnarna som framställt delar till ånglok, påminner oss om en annan tid, en förfluten tid, då människorna arbetade i denna tunga och skitiga miljö. Rikedom möter fattigdom. Den enes bröd den andres död. Idag är smedjan bevarad så som den en gång övergavs. Maskinerna står där i den mörka hallen som mäktiga tidsmonument. Det är mörkt, smutsigt och lukten av järn och jord finns fortfarande kvar. Från fönstren och taket smyger ljuset in och skapar ett samspel av skuggor mellan maskinskulpturerna och resterna av de verktyg som använts. Miljön är spännande,kraftfull och utmanande.

Syftet med utställningen är att synliggöra och lyfta fram det dolda och förgängliga, det som i våra minnen förbleknar, som man känner och upplever i smedjan men som inte framträder visuellt i en konstnärlig kontext. Genom att vi belyser motsatsförhållanden skapar vi en atmosfär som tillför en poetisk ram för smedjans historia där maskinerna blir medaktörer.

Lotte Pile är främst skulptör och har sin ateljé och bostad i Sjuntorp. Lottes bidrag till denna konstutställning har temat förgänglighet, där naturen är en stelnad form av organiskt växande. Utväxter slingrande om maskinerna så som i Törnrosas värld, men stelnade i sin rörelse. Frysta i tiden. Som i ett framgrävt Pompeji finns förstelnade delar av människor, huvuden, fingrar, utspridda och gömda dyker de upp och synliggörs. Lottes skulpturer påminner oss om och lyfter fram de människor som existerat vid sidan av maskinerna och tidens, materians, förgänglighet.

Christina Wassberg är främst målare verksam i Östergötland, Kisa. Christina har liksom Lotte arbetat med rumsliga installationer i tidigare konstverk där skogen och naturen är viktiga ingångar. På en stor bildskärm visar hon en film med en tidsresa genom skogen. Starkt upplysta platser som markeras med ett meditativt klockljud väcker betraktarens medvetande om ett skeende. Man öppnar upp sina sinnen mot naturen. Skogen blir i filmen den natur, som står i motsatsförhållande till smedjans maskinella värld, en födelseplats som levandegör symbiosen – människa och natur.

På en plats i smedjan är ett träd planterat. Publiken blir delaktig med att vattna trädet. En symbolisk handling.

Datum: 25 juni – 16 augusti
Tid: Måndag - fredag 09.00-17.00 med lunchstängt 12.30-13.30
Plats: NOHABs smedja
Kostnad: Fri entré
Andra aktiviteter i NOHABs smedja ›Mer om historien kring NOHABs smedja ›
Nohab Smedja, röd

Liknande aktiviteter

Visa alla aktiviteter ›