Aktivitetsdatument har passerat

Nationell konferens och leverantörsmässa för drift och underhållsteknik inom biogas

  • onsdag 8 oktober 2014 - Datumet har passerat

Från hela Sverige förväntas deltagare komma för att byta problemställningar och lösningar med varandra inom drift och underhåll. Få kunskap kring förebyggande underhåll och produktionshöjande åtgärder och diskutera tekniska problem med experter inom biogasområdet.

Möt leverantörerna i mässhallen och ta del av det senaste inom biogastekniken. Dagarna vänder sig till dig som arbetar med drift och underhåll inom biogasbranschen. Första dagen avslutas med gemensam middag.

collage_konferens

Program Seminariedag 8 oktober

8.30-9.00

Inskrivning, kaffe

09.00-09.50

Förebyggande åtgärder ökar din leveranssäkerhet

Förebyggande drift och underhåll – Christian Clarin Idhammar AB

Hur förebyggs störningar i produktionen som oftast också leder till produktionsbortfall. Christian ger en övergripande inblick i vad man ska tänka på och hur planera upp ett förebyggande drift och underhåll. Christian är certifierad UH-expert och har 25 års erfarenhet inom industrin. Har haft flera ledande befattningar inom både produktion och underhåll. Utveckling och förbättringsarbete ligger varmt om hjärtat där arbete med Lean/TPM-koncepten är grunden.

Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall – Johan Yngvesson SP

I detta projekt har medverkande  anläggningar,  fyra  samrötnings-  och  fyra  förbehandlingsanläggningar,  fått ett verktyg för att kartlägga sin process, ta fram  nyckeltal  samt medverkat i erfarenhetsutbyte mellan varandra.  Projektets mål  har varit  att ta fram jämförbara nyckeltal som kan utgöra ett  underlag  för  förbättringsarbetet  vid  samrötnings-  och förbehandlingsanläggningar. Projektet  har  bidragit  till  en  samsyn  kring  delprocesser  på  anläggningarna  och  vilka nyckeltal som är intressanta att studera och mäta. Det har även lett till ökade kunskaper om kostnader och energianvändning för  produktion av biogas från avfall.  I och med detta  har flera  viktiga  åtgärder  planerats  på  anläggningarna  för  att  minska  drift-  och underhållskostnaderna.

09.50-10.45

Produktionshöjande åtgärder

Nya förbehandlingstekniker för ökad koncentration av växtnäring i biogödsel, Martin Fransson, BioMil. Civilingenjör teknisk biologi

I rapporten undersöktes olika möjligheter att öka halten av näringsämnen i biogödseln genom att anpassa förbehandlingen istället för att efterbehandla biogödseln. Ny teknik för förbehandling av substrat ger ett högre näringsvärde och därmed bättre marknadsvärde i biogödseln, med bibehållen eller förbättrad metanproduktion samt bibehållen eller minskad rejektmängd.

Utvärderingsprojektet, Karin Eliasson, Hushållningssällskapet

Projektet har under åren 2011-2014 utvärderat ca 30 biogasanläggningar på gårdsnivå över hela Sverige, när det gäller ekonomi, teknik, substrathantering och rötresthantering. Flera av biogasanläggningarna har vidtagit tekniska åtgärder pga. funktionsproblem. Presentation om några åtgärder som vidtagits och dess resultat.

10.45-11.00

Kaffe

11.00-12.00

Leverantörer/Utställare presenterar sina produkter samt diskussion erfarenheter och åtgärder.

12.00-13.00

Lunch

13.00-16.00

Studiebesök

Middag utgår

Scandic swania hotell

Deltagande leverantörer

Datum: 8 oktober
Plats: Saab Bilmuseum, Trollhättan
Arrangör: Innovatum genom Interreg-projektet Implement

Studieresor 8 oktober

Under eftermiddagen mellan kl. 13.00-16.00 kan du välja på studieresor med olika inriktningar, från avfallshantering, produktion till förädling och användning i fordon.

Studieresa 1

Trollhättan Energi: Bussdepå, tankstation.

Biogas Brålanda/Biogas Dalsland: Biogasanläggningar på gårdar, pumpledning för substrat, gasledningar, uppgradering, tryckhöjningsdepå för flak och tankstation.

Studieresa 2

Trollhättan Energi: Bussdepå, tankstation.

Vårgårda – Herrljunga Biogas: VH Biogas är en ny biogasanläggning som startades 2014 som ägs av 30 st lokala lantbrukare och företagare.

Studieresa 3

Trollhättan Energi: Bussdepå, tankstation, biogasanläggning AV och uppgradering.

Ragnsell: Biogasanläggning hushållsavfall.

Kostnad

Seminariedagen 600 kr (exkl. moms)

Anmälan senast 3 oktober

För utställare

Det finns ett begränsat antal platser för leverantörer att ställa ut i mässhallen, men det finns fortfarande platser kvar. För mer information kontakta Per Wennerberg på per.wennerberg@tecnofarm.se eller 076-816 41 63.

Vägbeskrivning till Saab Bilmuseum ›Boendealternativ i Trollhättan ›

Kontaktperson

Biogasanläggning
loggor_implement
Fyrbodal_rgb
VG-regionen
Visa alla aktiviteter ›