Aktivitetsdatument har passerat

Seminarium: Effektivisera processerna inom additiv tillverkning!

  • tisdag 27 februari 2018 - Datumet har passerat

Välkommen till slutredovisning i projektet DINA++ här på Produktionstekniskt centrum, PTC. Projektet har arbetat med att utveckla processer för arbetsflöden och informationshantering inom additiv tillverkning, AM.

Det handlar om att effektivisera processerna i hela kedjan, från konstruktion/ CAD-definition – beredning – tillverkning – till efterkontroll. En målsättning med projektet är att åstadkomma 50 % effektivisering. Långsiktigt är målet att möjliggöra ”First Time Right” produktion inom AM.

BildDINA

Dagens körschema enligt nedan – för detaljer, klicka på knappen för agendan!

Datum: 27 februari
Tid: 10 - 15:30
Plats: SAAB Car Museum och PTC
Kostnad: Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 22 februari
Anmälan stängd!! ›Se detaljerad agenda/ innehåll!! ›Så hittar du hit >> ›
ARRANGÖRER

GKN Aerospace i samarbete med PTC Huvudparter

09:30 – 10:00
10:00 – 11:30

x

11:30 – 12:30
12:30 – 14:00

x

14:00 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:30
MINGEL OCH DROP-IN FIKA – SAAB CAR MUSEUM
FÖRELÄSNINGAR

Om projektet och om behovet av digitalisering för processerna inom AM

LUNCH
DEMO I VERKSTADEN PTC

Presentation av uppnådda resultat i projektet

FIKA OCH FÖRFLYTTNING TILL SAAB CAR MUSEUM
ERFARENHETER OCH RESULTAT – PROJEKTET FIX-IT LIGHT
HÖGSKOLAN VÄST – REPLAB NYTT PROJEKT inom am
SUMMERING OCH AVSLUT – DINA++

De strategiska innovationsprogrammen LIGHTer, Innovair och Metalliska material är initiativtagare till DINA++ projektet, med finansiering från VINNOVA. Projektparter enligt nedan.

GKN Aerospace, FCC (Fraunhofer-Chalmers Centre), Chalmers, SAAB, Siemens, Jernkontoret, Swerea IVF, Swerea KIMAB, SWEREA SWECAST, SICS, Brogren Industries, LaserTech

Visa alla aktiviteter ›