Termospect AB

Termospect erbjuder uppdrag och konsultverksamhet inom området teknisk provning och analys. Huvudfokus är inspektionsmetoden termografi för sprickdetektering. Det finns planer på att i framtiden leverera systemlösningar för automatisk inspektion.

Bakgrund

Företaget Termospect AB grundades i början av 2015 av Anna Runnemalm och Patrik Broberg som en avknoppning från Högskolan Västs forskargrupp, Produktionsteknik Väst. Grundarna har sedan 2009 bedrivit forskning inom oförstörande provning. De senaste åren har forskningen mestadels inriktat sig på en teknik som kallas termografi. Forskningen har resulterat i en speciell termografimetod för detektion av ytsprickor. Metoden har jämförts med befintliga metoder inom området och har visat sig ha stor potential, speciellt inom automatisk inspektion.

Tjänster och produkter

Företaget erbjuder till att börja med tjänster och uppdrag inom området inspektion med termografi och i huvudsak med den metod som grundarna har utvecklat och tagit med sig in i företaget vid uppstart. Denna metod baseras på högintensivt ljus för att värma upp den inspekterade ytan och en infraröd kamera för att visualisera ytan. Vidare krävs postprocessering av mätdata för att detektera eventuella defekter. Fördelen med denna metod i jämförelse med befintliga lösningar är att den är fullständigt oförstörande, kontaktfri och helfältsmätande. Metoden lämpar sig därför väl för automatisk inspektion av till exempel svetsar.

Det har visat sig under tidigare arbete att denna termografimetod är likvärdig, och i vissa fall bättre, än konventionella metoder såsom virvelström- och penetrant-provning. Det är därför tänkt att denna metod kan användas som ett alternativ eller komplement till konventionella metoder, speciellt för automatisk inspektion. Behovet av oförstörande provning är stort det finns ett starkt intresse av automatisk inspektion.

Logga_Termospect_red_75dpi
Anna_Runnemalm1
Patrik_Broberg1

Anna Runnemalm och Patrik Bogren, grundarna av Termospect.