Trollhättans arkivförening

Trollhättans arkivförening (TAF) är en ideell förening som arbetar för att arkivmaterial från föreningslivet i Trollhättan med omnejd ska samlas in, registreras, förvaras och tillgängliggöras. Vi vill att Trollhättans föreningsarkiv ska vara en framträdande informationskälla för forskare, skolelever och allmänhet!

Vill er förening lämna in arkivmaterial ska ni bli medlem i TAF!

Vår målsättning är att arkiven som finns i Trollhättans föreningsarkiv så långt det är möjligt ska vara tillgängliga för forskning. Om inlämnade handlingar innehåller känsliga uppgifter som ska skyddas från allmän insyn ska detta framgå genom ett förbehåll som lämnas då handlingarna levereras till Trollhättans föreningsarkiv. Du kan fritt komma åt din förenings material under Trollhättans föreningsarkivs öppettider. Besök till föreningsarkivet är kostnadsfritt och bokas i förväg genom vår arkivarie.

Trollhättans föreningsarkiv tar också emot arkivmaterial från föreningar som inte längre existerar och som inte är medlemmar i TAF. Ingen årskostnad tas ut av ”döda” föreningsarkiv.

Läs mer om arkivering av föreningsmaterial i vårt informationsblad för föreningar:

Arkivering av föreningsmaterial ›

Trollhättans arkivförenings styrelse:

Ordförande: Dennis Haglund
Vice ordförande: Kerstin Karlberg
Kassör: Börje Gustavsson
Ledamot: Henrik Olsson
Ledamot: Patricia Valeria
Ersättare: Sonny Gustafsson
Ersättare: Vakant

Föreningar i Trollhättan med omnejd kan bli medlemmar i TAF

Bli medlem

Om din förening vill lämna in material till Trollhättans föreningsarkiv ska ni först bli medlemmar i TAF genom att  kontakta vår kassör (se kontaktuppgifter här nedan). Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår. I detta ingår kostnad för arkivläggning, vilket innebär att arkivmaterialet ordnas, förtecknas, gallras (vid behov) och läggs i arkivboxar. Handlingarna placeras sedan för slutförvaring i brand- och fuktsäkrade arkivlokaler. Alla föreningar som är verksamma i och omkring Trollhättan är välkomna att bli medlemmar i TAF. Som medlem i TAF väljer du om arkivmaterialet från din förening ska deponeras eller lämnas som gåva till Trollhättans föreningsarkiv.

Föreningsarkiv

Följande gäller vid deponering:

  1. Om ej annat anges äger Trollhättans föreningsarkiv rätten att bedöma gallring och rensning av överlämnat arkiv.
  2. Arkivmaterialet kan göras tillgängligt för forskning och kan komma att användas i utställningar och publikationer.
  3. Innovatum Science Center har rätten att publicera, använda och förmedla arkivmaterialet i verksamhetsyfte.
  4. I händelse av att föreningen lägger ned sin verksamhet övergår arkivet som gåva till Trollhättans föreningsarkiv.
  5. Trollhättans föreningsarkiv övertar äganderätten för fotografier om föreningen upphör.
  6. Om en inlämnare önskar återta arkivet efter genomfört uppordnings- och förteckningsarbete uttas eventuellt en förvaltningsavgift.

Om arkivet istället överlämnas som gåva övergår äganderätten till Trollhättans föreningsarkiv

Kontakt

Ordförande

Dennis Haglund

Telefon: 073-034 72 67

Skicka e-post

Arkivarie

Telefon: 0520-289 418

Skicka e-post

Kassör

Börje Gustavsson

Telefon: 070-573 78 31

Skicka e-post

Postadress:

Trollhättans arkivförening

c/o Innovatum Science Center

Box 902, 461 29 Trollhättan

Arkivföreningens logotype