Vårt industriella kulturarv

Industrisamhällets omvälvande utveckling under de senaste 150 åren har på ett avgörande sätt förändrat människors levnadsvillkor i alla delar av världen och detta är utgångspunkten för Innovatums arbete med det industriella kulturarvet.

Här ser du vad vi arbetar med kring dessa frågeställningar och även vad vi kan erbjuda för din egen utforskning av det industrihistoriska kulturarvet. Är ni kanske intresserade av en föreläsning kring Trollhättans historia? Kanske förkovra dig i bild- och föreningsarkiven, ta del av våra industrihistoriska dokumentationsprojekt, eller läsa mer om våra unika besöksmål?

Senaste nytt Visa alla ›
På gång just nu Visa alla ›

Samverkan och projekt

Med industrisamhällets förändring som bas jobbar Innovatum med att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och det ideellt drivna kulturarvet. Vi vill vara en viktig samarbetspartner i skärningspunkten mellan industrisamhällets förändring, det civila samhället, kulturturism och regional utveckling.

Innovatum har ett regionalt uppdrag att arbeta med industrisamhällets historia och kulturarv i Västra Götaland. Vår kompetens och intresse finns speciellt inom områdena ideellt arbete och föreningsliv, industrisamhällets kulturarv, lärande och kulturturism. Uppdraget bedrivs i samverkan med föreningsliv och arbetslivsmuseer;  i långa processer eller som projektform.

I detta arbete ingår många perspektiv, alltifrån vidgat deltagande och hållbarhet, till evenemang, kulturturism och konkreta utvecklingsprojekt. Vi samarbetar med andra aktörer som är verksamma inom detta område, bland annat Västarvet, Arbetsam, Textilmuseet i BoråsStadsmuseet i Göteborg och NAV (Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst).

I Västra Götaland finns det många som intresserar sig för och berättar om lokal historia, teknisk utveckling och arbetslivets förändring. Allt fler människor engagerar sig för att sprida kunskap om den egna bygdens historia. Ett resultat av detta är att antalet arbetslivsmuseer ökat stadigt på senare år. Det finns idag över 150 arbetslivsmuseer i Västra Götalandsregionen och cirka 1400 i hela Sverige.

Ett arbetslivsmuseum drivs ofta ideellt av en mindre grupp lokala eldsjälar. Deras fokusområden kan vara mycket olika (veteranjärnvägar med lok, smedjor, eller jordbruksmuseer) men en sak har de gemensamt – intresset för människan, arbetets- och industrisamhällets historia. Ett arbetslivsmuseum finns ofta placerat i en autentisk miljö, exempelvis i en smedja, kvarn, bostadshus, fabrik eller någon annan arbetsplats. Ofta är det lokala entusiaster, som själva arbetat eller verkat på arbetsplatsen, som berättar om dåtidens arbetsliv, livsvillkor och vardag.

Fallen och Slussarna

Nya slusslinjen i Trollhätte kanal på 1880-talet.

Långsiktigt samarbete

Tillsammans med Vattenfall, Sjöfartsverket, Visit Trollhättan Vänersborg och Trollhättans Stad arbetar Innovatum med att bevara och utveckla Trollhättans fall- och slussområde. Vi har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal för att hantera dessa frågor.

Läs mer ›

Kompetensväxling

Exempel på kulturarv

Föreningsutveckling genom främjande av kulturarvsplatser

Kompetensväxling handlar om vidgat deltagande och föreningsutveckling genom främjande av kulturarvsföreningar i vår region. Vi jobbar för att få museerna att stärkas på olika plan och nå ut med sin verksamhet till fler besökare.

Läs mer ›

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Kulturarvsnytt

Vårt nyhetsbrev ger dig aktuell information om kommande aktiviteter som nya projekt, seminarier, workshops, nätverksträffar, utbildningar med mera.Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter