0520-289 400
Organisation
1997 bildades Stiftelsen Innovatum av Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Saab Automobile AB, Volvo Aero Corporation (numera GKN Aerospace), Vattenfall AB, Skanska AB och Industrifacket Metall Norra Älvsborg. Stiftelsen Innovatum är huvudman för Innovatumkoncernens verksamhet. I samarbete med Innovatums stiftare, Trollhättans Tomt AB, Högskolan Väst och Film i Väst AB omvandlas det anrika Nohab-området till ett modernt verksamhetsområde - Innovatumområdet - med stor utvecklingspotential.
 
Innovatum AB ägs till största delen av Stiftelsen Innovatum, men även Trollhättans stad och Fyrbodals kommunförbund äger aktier. Innovatum AB äger samtliga aktier i Innovatum Science Center AB, Innovatum Progress AB och Innovatum Portfolio AB. Alla har sitt säte i Trollhättans kommun. Innovatumkoncernen har bildats för att utveckla näringsliv och företagande samt tillvarata regionens kulturella och industriella värden, skapa nya upplevelser och kunskaper.
Stiftelsen har beslutat att hela koncernen ska ha ett gemensamt varumärke som är skyddat. 
 Skriv ut

Science Center

Inkubator

Projektarena