0520-289 400
Här finns förutsättningar för stordåd
Innovatumområdet i Trollhättan är en av Sveriges främsta mötesplatser och ett ledande utvecklingscentrum för tillväxt, forskning och upplevelser. Det ligger precis vid kanalen intill de unika slussarna.
 
 
 
 
Här finns idag:  
Drygt 1400 personer är verksamma på området.
 
Nu byggs även attraktiva bostäder.
 
Tanken med Innovatumområdet är att skapa arenor där människor från skilda verksamheter och med olika perspektiv kan verka tillsammans. Här kommer framtidens produkter att uppfinnas, morgondagens tjänster att mejslas fram, en ny generations fantasier att vävas. Här kommer människor bo och leva.
 
 Skriv ut

Science Center

Inkubator

Projektarena