0520-289 400
Ny företagsforskarskola

Högskolan Väst startar företagsforskarskola vilket stärker industrins konkurrenskraft.

Högskolan Väst har fått medel beviljade för att starta en företagsforskarskola. Anställda på ett tiotal svenska industriföretag ska utbildas till forskare av högskolan. Under utbildningen kommer doktoranderna att ta fram vetenskapliga lösningar på industriella problem i sina egna företag.

Forskningen som doktoranderna ska bedriva med handledning från Högskolan Väst handlar om simulering och styrning av tillverkningsprocesser. Idag är det möjligt att datorsimulera tillverkningsprocesser och med hjälp av simuleringarna styra automatiserad produktion.

Ett av de företag som kommer att ingå i samarbetet är Termisk Systemteknik med åtta anställda i Linköping. Företaget har redan idag ett forskningssamarbete med Högskolan Väst som handlar om automatiserad kontroll av kvaliteten i punktsvetsar. Termisk Systemteknik utvecklar ett system där en stark blixt värmer upp fogen. Där metallen har smält ihop leds värmen bort snabbare än där den inte är ihopsmält. Genom att analysera avsvalningsförloppet kan man avgöra om fogen kommer att hålla.

- Vi ser att det finns en jättemarknad för det här, men det är en massa svåra problem som måste lösas först. Om vi kan lösa de här problemen med hjälp av en doktorand så kommer vi att ha en mycket konkurrenskraftig produkt, säger Jörgen Ahlberg, utvecklingschef för bildbehandling på Termisk Systemteknik.

Budget på 45 miljoner
Det är just att stärka den svenska industrins konkurrenskraft som är syftet med företagsforskarskolan. Planen är att den ska ha tio doktorander och en budget på cirka 45 miljoner. Företagen står för huvuddelen av kostnaden genom att de betalar doktorandernas löner. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, bidrar med omkring 16 miljoner och Högskolan Väst skjuter till 1,5. Verksamheten startar i höst och kommer att pågå i sex år.

- För att företagen ska behålla sin internationella konkurrenskraft och stanna i Sverige krävs ett nära samarbete mellan företag och akademi och det finns inget bättre samarbete än en industriforskarskola, säger Per Nylén, professor i produktionsteknik på Högskolan Väst och direktör för forskarskolan.

Den här typen av forskningssamarbeten är något som efterfrågas i en undersökning nyligen utförd på uppdrag av KK-stiftelsen och Mälardalens Högskola. Enligt den skulle åtta av tio ledande svenska exportföretag lägga mer forskning i Sverige om regeringen satsade mer på företagsnära och behovsmotiverad forskning.

Ett annat företag som kommer att ha doktorander i företagsforskarskolan är Volvo Aero. Det är ett stort exportföretag med mycket omfattande egen forskning. Volvo Aero har haft ett nära forskningssamarbete med Högskolan Väst under många år.

- Det krävs hela tiden nya steg framåt för att vi ska vara ledande inom områden som är viktiga för oss. Samarbetet med Högskolan Väst är otroligt betydelsefullt för Volvo Aero och att den här forskarskolan har beviljats är ett viktigt steg i det fortsatta samarbetet, säger Henrik Runnemalm, forskningschef på Volvo Aero.

Också Högskolan Västs rektor Kerstin Norén är mycket nöjd med att företagsforskarskolan startar.

- Det är väldigt glädjande att vi har fått möjligheten att starta en företagsforskarskola. Vi vet att vi kommer att lyckas bra med den och är övertygade om att den kommer att ge ett viktigt bidrag till utvecklingen av svensk industri, säger Kerstin Norén.
 
Källa: Pressmeddelande från Högskolan Väst
 
Nyheten publicerades: 2012-02-29
 Skriv ut

Science Center

Inkubator

Projektarena
       
Innovatum Teknikpark Högskolan Väst