0520-289 400
SåNätt
Leverantörsstruktur för lättare fordon
Genom projektet "SåNätt" skapas möjligheter för svensk fordonsindustri där Volvo Car tillsammans med leverantörsstrukturen hittar nya samarbetsformer och teknologier som stärker svensk fordonsindustri på lång sikt och ökar konkurrenskraften inom lättviktdesign.
 
Genomförande
  • Öka samarbetet mellan underleverantörer för att skapa nya lösningar som ökar konkurrenskraften
  • Skapa nya samarbetsformer mellan Volvo och underleverantörer i Skandinavien
  • Stärka forskningsresultatens möjlighet att få effekt inom svensk industri
  • Hitta nyutvecklade teknologier och innovationer för lättviktskonstruktion inom svensk industri och forskning
Arbetet bedrivs i elva arbetsteam varav sju är inriktade på olika delsystem i bilen och leds av var sin industripart. Övriga arbetsteam har samordnande uppgifter och leds av Innovatum AB, Volvo och Fordonkomponentgruppen. Ett arbetsteam ansvarar för att skapa en demobil där de olika koncepten slutligen kan kunna visas upp.
 
Projektparter

Projektledning
Volvo Car, Fordonskomponentgruppen, Innovatum AB

Industriparter
3M Svenska AB, Applied Composites AB, Arsizio AB, Bendiro AB, Benteler Engineering Services AB, Borgstena Group Sweden AB, Dynamore Nordic AB, Emhart Teknik AB, ESSVE Produkter AB, EWES Stålfjäder AB, Finnveden Metal Structures AB, IAC Group Sweden AB, Innovatum AB, Kongsberg Automotive AB, Konstruktionsbakelit AB, Lamera AB, Ljunghäll AB, Miweco AB, Müller BBM Scandinavia AB, Oxeon AB, ProfilGruppen Extrusions AB, Purtech AB, Ruukki Sverige, Sapa Profiler AB, Semcon AB, SKF AB, Tesa AB, Volvo Car Corporation.
 
Akademiparter
Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers Tekniska Högskola, Glafo - forskningsinstitut, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet, Luleå Tekniska Högskola, Swerea SICOMP - forskningsinstitut.

Projekttid: 2011-01-01 - 2013-06-30

Finansiärer: Vinnovas program för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) samt industriparterna.

Kontakt

Sanatt.se
För mer information om projektet och dess resultat besök projektets webbsida.

Publicerat

Läs ledarartikeln "Lös klimatproblemen med teknikutveckling"i NyTeknik som publicerades 2012-11-28 där skrivs det om SåNätt-projektet.

Projekt gav 40 procent lättare bil – tyska företag visar intresse
Artikel publicerades 2013-11-13 på P4 Väst webbsida.
 Skriv ut

Science Center

Inkubator

Projektarena