Scandinavian Cleantech Network

Framtida satsningar för cleantech

Syfte

Förprojekt. Ska kartlägga och identifiera behov och aktörer inom förnybar energi i ÖKS-regionen

Mål

  • Definiera samarbetsprojekt / behov inför större projekt i regionen – tex inför Horizon 2020 (stärka regionens aktörer)
  • Se vilka möjligheter det finns för att etablera att ÖKS-baserat nätverk av förnybar energi kluster (enligt ICN-modellen)
  • Ev etablera en organisation som också ska koordinera aktiviter med andra nätverk (som tex Cleantech Scandinvaia, ICN, etc)

Detaljer

Innovatums roll

Lead Part för Sverige. Ek. ansvar för svenska deltagare. Ansvar för definition och avgränsning för studien. Sammanställning av rapport.

Projekttid

jan – nov 2014

Budget

250 000 SEK

Finansiär

50% Interreg, 50% Västra Götalandsregionen

Parter

OREEC, Kunnskapsbyen Lillestrøm), Sustainable Business Hub, Nordisk Energiforskning, Oslo Kommun, Copenhagen Cleantech Cluster (associerade parter), Alexanderssoninstitutet (associerade parter)