Wargön Innovation

Möjliggör produktion av framtidens material

Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens hållbara material. I samverkan med entreprenörer, företag och offentliga aktörer skapas förutsättningar att lotsa en material-innovation från idé-stadium till färdig produkt. Wargön Innovation driver ett flertal projekt kring materialinnovationer samt kring sortering av textilier för återvinning och återbruk.

Mål

Att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material

Wargön Innovation finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfonder) tillsammans med Vänersborgs kommun, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund.

Wargön Innovation test- och demoanläggning
Läs mer på Wargön Innovations sajt ›