Wargön Innovation

Möjliggör produktion av framtidens material

Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens hållbara material. I samverkan med entreprenörer, företag och offentliga aktörer skapas förutsättningar att lotsa en material-innovation från idé-stadium till färdig produkt. Wargön Innovation driver ett flertal projekt kring materialinnovationer samt kring sortering av textilier för återvinning och återbruk.

Mål

Att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material

Innovatum är huvudman för projektet Etablera Wargön Innovation som även innehåller en rad andra projekt.

Wargön Innovation finansieras av Tillväxtverket (EU:s regionalfonder) tillsammans med Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

Wargön Innovation test- och demoanläggning
Läs mer på Wargön Innovations sajt ›

Projekttid

juli 2016 – okt 2019

Budget

24,4 MKR

Innovatums roll

Projektledning

Finansiärer

EU genom Tillväxtverket, Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.

Parter

Vänersborgs kommun
Västra Götalandsregionen
Innovatum
Tillväxtverket