Wargön Innovation

Ett center för fiberbaserade produkter

Syfte

Ett center för att utveckla svenska fiberbaserade produkter av skogsråvara och återvunna textilier och teknik till detta.

Mål

Ett utvecklingscenter på Wargön där ny teknik och tillämpningar för fiberbaserade produkter kan utvecklas från labbskala till pilotskala och visa att det fungerar även i större skala.

 

Detaljer

Innovatums roll

Koordinering

Projekttid

2012-09-01 – 2016-12-31

Budget

13,434 MKR

Finansiär

Vänersborgs kommun, VGR och industriella partners.

Parter

Uppdrag från Vänersborgs kommun.

 

Mer om Wargön Innovation ›