Forskning och utveckling genom samverkan

På Produktionstekniskt Centrum (PTC) samlar vi projekten och höjer den tvärvetenskapliga kompetensen. Här möts industri och akademi i unika samarbeten och spännande utvecklings- och forskningsprojekt. Produktionstekniskt Centrum är öppet för alla små och stora företag, organisationer och individer.

Hit kan du som företagare vända dig för att få mer effekt i ditt företags utvecklingsarbete. Här finns metoder för samverkan och en utrustningspark i världsklass.

INSPIRATION OCH DRIV

Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt med industridoktorander, forskare eller annan personal får du samverka med andra organisationer och skapar värdefulla mervärden. Via en av våra huvudpartner, Högskolan Väst, har vi tillgång till expertis inom flexibel industriell automation, skärande bearbetning, termisk sprutning och svetsning. Samtliga områden stöttas med kompetens inom visualisering och simulering.

Produktionssimulator

Flexibel industriell automation

Det övergripande syftet med forskning inom detta område är att skapa flexibilitet i industriella automationssystem. Detta kan göra det möjligt att snabbt anpassa produktionen till varierande förhållanden som när det uppträder störningar eller när efterfrågan på produkterna förändras. Högre flexibilitet gynnar också en hållbar utveckling eftersom utrustning kan återanvändas och resurser sparas.

Gruppen bedriver forskning om mätsystem, styrsystem, samspel människa maskin och beredning, det vill säga planering av produktionen.

Bearbetningsmaskin

Skärande bearbetning

Skärande bearbetning är en process som främst används för att få fram den slutliga formen på en produkt. Fräsning och svarvning är exempel på skärande bearbetning.

Frågor som studeras är: Vilken temperatur och vilka krafter finns i skärzonen? Hur uppstår vibrationer? Hur kan dessa minimeras? Forskarna utvecklar också nya metoder för att övervaka och styra processen under drift. De övergripande syftena är att göra processerna mer produktiva, robusta och mer miljövänliga.

Termisk sprutning

Termisk sprutning

Termisk sprutning är en ytbeläggningsprocess som innebär att man vid mycket höga temperaturer sprutar skyddslager av exempelvis keramiska material på metallytor.

I flygmotorer belägger man ett stort antal komponenter bland annat för att de ska kunna stå emot hettan i motorn under flygning. Delar till gasturbiner i elkraftverk beläggs också med termisk sprutning.

Forskningen inom termisk sprutning syftar till att skapa ökad förståelse för sambanden mellan hur processen utförs och ytskiktens egenskaper. Forskarna utvecklar också nya sensortekniker som gör det möjligt att övervaka och styra processen under pågående sprutning.

Man vid orange industrirobot

Svetsning

Forskningen handlar till stor del om grundläggande förståelse av vad som händer under svetsningsprocessen, detta för att bland annat kunna förutsäga hur svetskvalitet och geometrier.

Forskningen rör också nya svetsmetoder och nya process- och materialkombinationer.

FÖR ATT DISKUTERA EVENTUELLA PROJEKT PÅ PTC, KONTAKTA

Produktionstekniskt Centrum är grundat av Innovatum, Högskolan Väst, Saab Automobile och GKN Aerospace (tidigare Volvo Aero).

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

På Produktionstekniskt Centrum (PTC) drivs projekt. Industriföretag och högskola/universitet arbetar tillsammans för att utveckla sina metoder för produktion.

Företag kan vända sig hit för att få hjälp med sin utveckling och också få tillgång till maskiner och utrustning.

Högskolan Väst är en av våra huvudparter och de är experter på områdena nedan.

Flexibel industriell automation – Gör det möjligt att snabbt förändra produktionen efter olika förhållanden.

Skärande bearbetning  –  Används för att få fram formen på en produkt genom att material tas bort. Svarvning och fräsning är exempel på skärande bearbetning.

Termisk sprutning – Vid en mycket hög temperatur sprutas ett material på metall. Detta skyddslager gör att materialet blir tåligare.

Svetsning – att sammanfoga material. Forskningen handlar bland annat om vad som händer under själva svetsningen och nya sätt att svetsa.