Aktivitetsdatument har passerat

Bilen, människan och samhället

  • onsdag 3 mars 2021 - Datumet har passerat

Invigning av ny utställning 

Invigningstalare är Conny Brännberg, ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Utställningen speglar på olika sätt bilsamhällets framväxt och betydelse, historisk och idag. Fokus kommer att sättas på bilens betydelse för människor och samhällsutveckling samt bilens roll i dagens samhälle och i framtiden.

Bilen och bilismen har sedan mitten på 1900-talet radikalt förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva. Den har styrt den fysiska planeringen inte minst i Västra Götaland varit en motor för industriell utveckling gett många arbetstillfällen.

Den har möjliggjort arbetspendling, semestervanor och transporter som knutit samman människor och platser på helt nya sätt. Fordonstrafiken har helt enkelt blivit en helt integrerad del av våra vardagsliv.

Bilen har också blivit en ikon, en symbol för ett nytt modernt samhälle. Samtidigt har bilsamhället medverkat till de miljö- och klimatproblem som är en av vår tid stora utmaningar.
Håller detta på att ändras och vad får det i så fall för betydelse för vårt sätt att leva och för platsers utveckling?

Datum: 3 mars
Tid: 15.00-17.00
Plats: Saab bilmuseum
Arrangör: Saab bilmuseum
Anmälan: Drop-in
Kostnad: Kostnadsfritt
bilsamhälle

FINANSIERAS AV

Temat bilism är finansierat av Västra Götalandsregionen Kulturnämnd och är en del av ett treårigt utvecklingsprojekt för att komma fram till en långsiktig verksamhetsinriktning för Saab bilmuseum.

Hela utvecklingsprojektet stöttas också av Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd.

saabcarmuseum logotyp
Västra götalandsregionen
innovatumlogotyp
Visa alla aktiviteter ›