Aktivitetsdatument har passerat

Dialog för medborgarengagemang inom nanomedicin

  • torsdag 23 november 2017 - Datumet har passerat

Är du forskare eller arbetar i industrin inom området nanomedicin?

Är du politiker, expert eller aktiv inom organisationer som arbetar med, bevakar eller på något sätt är engagerad i  forskningsfrågor och dess påverkan på individer o samhälle?

Innovatum Science Center har förmånen att arrangera en dialog gällande nanoteknologi. Eventet syftar till att i en öppen och kreativ miljö diskutera hur sociala värden, behov och oro bättre kan tas till vara och uppmärksammas inom nanomedicinsk forskning och utveckling i Sverige. Dialogen vänder sig till representanter från forskning, industri, intresseorganisationer, politiska aktörer samt intresserade medborgare. Dagen kommer att innehålla interaktiva grupparbeten,  öppna diskussioner och scenarioworkshop. Workshopen är utvecklade av Joint Research Centre of the European Commission.

Eventet erbjuder deltagarna att reflektera och lära sig mer om olika perspektiv och synsätt inom nanoteknologi.

Resultaten från dialogen kommer att framföras till nationella och europeiska beslutsfattare inom teknologi och naturvetenskap för att bidra till utvecklingen och stimulera förbättrad anpassning mellan forskning, utveckling och samhällets förväntningar.

Dialogerna är en del av ett EU-project, NANO2ALL, vilket syftar till att främja det medborgerliga engagemanget för forskning och utveckling av nanoteknik I Europa.

Läs mer om projektet Nano2All ›
nano2all__color version
Nano 2 all 3_2
Datum: 23 november
Plats: Innovatums science center, Åkerssjövägen 16, Trollhättan

Låter detta intressant?

För mer information eller intresseanmälan vänligen kontakta

logos nano2all

Liknande aktiviteter

Visa alla aktiviteter ›