Aktivitetsdatument har passerat

Workshop: Framtidens volymproduktion av kompositer

  • tisdag 17 april 2018 - Datumet har passerat

Välkommen till Workshop Framtidens volymproduktion av kompositer! Syftet är att gemensamt hitta konkreta steg mot utveckling och tillväxt inom komposittillverkning i Sverige.

Vi är nämligen övertygade om att svensk kompositindustri kan bli en nyckelspelare på en viktig och växande internationell marknad inom många branscher.

Många av förutsättningarna finns på plats, men vi behöver förstå vilka hinder som finns och hur dessa kan övervinnas.

…och vi behöver kraftsamla och ta de första stegen!

Denna workshop är en del i en förstudie inom FFI-Hållbar Produktion. Projektet syftar till att ta fram underlag för en långsiktig strategi för att Sverige ska etablera en framskjuten position inom kostnadseffektiv volymproduktion av kompositer.

Det övergripande målet med detta förprojekt är därför att i första hand förstå och identifiera de mekanismer (både marknadsmässiga och tekniska) som krävs för att svenska företag ska våga ta steget att implementera nya innovativa kompositteknologier.

På workshopen kommer vi bland annat att gå igenom: Omvärldsbevakning och nulägesbeskrivning, hur blir komposit ett självklart alternativ? Samverkan i hela värdekedjan och hur skapar vi förutsättningar för volym, kvalitet och kostnadseffektivitet?

Workshopen är öppen och kostnadsfri. För anmälan och mer information: kontakta tommy.christensen@innovatum.se senast 13/4.

Agenda:

  • Inledning. Erik Marklund, Swerea Sicomp,  berättar om förstudien som just nu pågår
  • Vad händer i Sverige och i världen. Hos företagen och hos institut/forskning.
  • Workshop ”Stegen mot utveckling och tillväxt inom komposittillverkning i Sverige”

Workshopen delas upp i fyra steg:

I mindre grupper:

1: Vad hindrar utveckling och tillväxt?

2: Vad skulle möjliggöra utveckling och tillväxt?

Gemensamt:

3: Vilka satsningar och initiativ borde prioriteras?

4: Vad kan vi starta med nu?

20171227-teknikftg006595-32F

 Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Datum: 17 april
Tid: 11-16
Plats: Nohabgatan 18A, Trollhättan (Produktionstekniskt Centrum)
Arrangör: Innovatum Projektarenan
Anmälan: tommy.christensen@innovatum.se
Kostnad: Gratis
Sista anmälningsdag: 13 april
Visa alla aktiviteter ›