Från skiss till färdigt hus

  • torsdag 17 december 2020

Bild deminarie ver1

Hur är det möjligt att med en minimal insats skapa en visuell upplevelse av en unik byggnad? Roger Johansson från Vertex Systems visar hur de har utvecklat tekniska lösningar för att kunna göra projektunika fastigheter konfigurerbara – något som kan skapa helt nya möjligheter för att i ett tidigt skede få fram mycket information med en liten arbetsinsats och på så sätt effektivisera byggprocessen.

Detta automatiserade verktyg utför de många repetitiva uppgifterna i en byggprocess och kan på så vis minska arbetsbördan för personalen.  Med en hög automationsnivå hela vägen från skiss till färdig byggnad kan tekniken flytta fram linjen för vad som är möjligt.

Efter presentationen ges tid för frågor och diskussion.

Webbinariet är intressant för dig som köper, säljer, producerar, projekterar eller skapar bostadsfastigheter.

Läs mer och anmäl dig här! ›

EVENTDETALJER

Datum: 17 december
Tid: 10:00-11:30
Plats: Online via Zoom
Arrangör: Tillverka i Trä
Anmälan: Länk till anmälan

OM TILLVERKA I TRÄ

tillverkaitra_logo-150x150

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design skapas innovativ och effektiv trätillverkning för framtiden.

Läs mer om projektet ›