Aktivitetsdatument har passerat

Informationsmöte – Framtidens fabrik

  • måndag 18 juni 2018 - Datumet har passerat

Framtidens fabrik

För dig som vill bli samarbetspartner i vår kommande satsning Framtidens fabrik, kallar vi här till ett informationsmöte. Initiativet till Framtidens fabrik kommer från GKN och kan komma att drivas som ett utvecklingsprojekt vid Produktionstekniskt Centrum(PTC) här på Innovatumområdet.

Utgångspunkten för fabriken är ett produktionsflöde för artiklar som består av 3D-printade metalliska komponenter som kombineras med komponenter i kolfiberkomposit.

Produktionsutrustningen i fabriken ska vara högt automatiserad och därför kommer innovativa digitala lösningar att utvecklas, testas och demonstreras. Initialt är satsningen inriktad på en specifik GKN-produkt, men utrustningen ska på längre sikt kunna användas för många syften och av flera företag och organisationer.

Under denna träff kommer GKN att informera om sina planer och vi kommer också att starta ett arbete som går ut på att se vilka andra företag eller organisationer, som är intresserade av att medverka i ett kommande utvecklingsarbete.

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och enklare lunch.

Agenda

9.00 Samling

9.15 Introduktion

Efter introduktionen går vi igenom nedanstående punkter löpande med avbrott för en fikapaus ca 10.30.

  • GKN berättar om vilka utmaningar man söker svar på inom följande områden:

- Produkten
– Tillverkningsprocesser
– Industrisystem (eller hur gör man verklig verkstad av ”Industri4.0”)

  • Vilken typ av utrustning ligger i planen och hur kommer det se ut?
  • Vilka utbildningsbehov ser vi?
  • Finansiering och eventuella tillägg till existerande idé
  • Vilka skall medverka och vilka samarbeten söker vi?

11.45 Summering

12.00 Lunch

Välkomna!

Datum: 18 juni
Tid: 9.00 - 12.00
Plats: Innovatum, Byggnad 73, Nohabgatan 18A, Trollhättan
Arrangör: Innovatum och GKN
Kostnad: -
Sista anmälningsdag: 14 juni
Visa alla aktiviteter ›