Aktivitetsdatument har passerat

Järnvägen i Västra Götaland – historia, idag och i framtiden

  • torsdag 28 november 2019 - Datumet har passerat

järnväg

Välkommen till ett seminarium arrangerat av Prisma Västra Götaland, som belyser järnvägens historiska betydelse samtidigt som vi lyfter järnvägens situation idag. Fokus riktas på de regionala banorna i Västra Götaland, deras framväxt, betydelse och utmaningar i framtiden.

Järnvägen har haft en avgörande betydelse för att forma det Västra Götaland vi känner dag. Järnvägens utveckling har sedan 1850-talet skapat nya samhällen, företag och levnadsmönster. Från att bokstavligen har brutit ny mark har järnvägen kompletterats med fordonstrafik och flyg och blivit en integrerad del av det transportsystemen vi idag är så beroende av. Seminariet kommer ge olika perspektiv på denna utveckling och avslutas med frågor som rör framtidens järnvägar i Västra Götaland.

Preliminärt program

  • Inledning, Prisma Västra Götaland
  • Järnvägens genombrott och betydelse för samhällsutveckling i Sverige i allmänhet och Västra Götaland i synnerhet. Henrik Olsson, Innovatum och Gerhard Jansson, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
  • Järnvägen i arkiven – SJ. Magnus Hansson, Riksarkivet
  • Nohab – ett järnvägsföretag, visning av Henrik Olsson
  • Den regionala järnvägen idag. Pontus Gunnäs, regionutvecklare Västra Götaland
  • Avslutande diskussion

Anmäl dig via formuläret till höger.

Datum: 28 november
Tid: kl. 10 - 15
Plats: Saab Car Museum
Arrangör: Prisma Västra Götaland
Kostnad: Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 24 november

Anmälan till Järnvägen i Västra Götaland - historia, idag och i framtiden

Prisma Västra Götaland ›
Visa alla aktiviteter ›