Aktivitetsdatument har passerat

Jobbcirkus

  • tisdag 22 augusti 2017 – fredag 27 oktober 2017 - Datumet har passerat

Vilken väg ska jag välja? Vad passar just mig? Vilka yrken finns egentligen? Och var finns jobben? Frågorna inför framtidens studie- och yrkesval är många. Jobbcirkus vill på ett lustfyllt och överraskande sätt inspirera och hjälpa ungdomar att göra medvetna utbildnings- och yrkesval.

jobbcirkus till webb

Tillsammans med våra pedagoger får eleverna reflektera över hur de gör sina val och vad som påverkar. Med hjälp av bland annat mentometrar och praktiska övningar funderar gruppen kring utbildningar, yrken, arbetsmarknad och möjligheter.

Datum: 22 augusti – 27 oktober
Plats: Innovatums Science Center
Arrangör: Innovatum. Utställningen produceras av Arbetets museum i samverkan med en regional och en nationell projektgrupp. I den nationella projektgruppen ingår: Teknikföretagen, IF Metall, Skolverket.

Målgrupp: Årkurs 7-9

Tidsåtgång: 1,5 h

Antal elever: max 30 /grupp

Kostnadsfritt för skolor med avtal.

Lärarhandledning ingår.

Bokning: skolbokning.innovatum.se

Ta mig till skolbokningen ›Lärarhandling Jobbcirkus (PDF) ›

OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen ”Jobbcirkus” ska inspirera, vidga vyer och ge exempel på olika möjligheter. Temaområden lyfter fram olika perspektiv för att valet ska bli enklare och roligare.

Val och möjligheter. Den första delen utgår från eleverna själva. Här får de reflektera kring hur de gör sina val och vilka olika val de står inför. De får fundera över vilka egenskaper som stämmer in på dem och hur de kan använda sig av den kunskapen när de tänker jobb och utbildning.

Livsryggsäcken. Den här delen handlar om att synliggöra olika aspekter som påverkar ungdomarnas val men som de kanske inte alltid tänker på. Med hjälp av mentometrar får ungdomarna svara på olika frågor som vi sedan diskuterar vidare utifrån.

Mish mash. Den här delen bygger på statistik som utgår från vilka utbildningsval ungdomar gör idag och hur arbetsmarknaden ser ut. Utifrån det reflekterar vi om vad olika val kan innebära och vilka konsekvenser det kan få.

Yrkeshjulet. Det finns ca 8600 olika yrken i Sverige. Hur många av dem känner vi till? Den här delen utgår från en aktivitet som syftar till att få en inblick i yrken man kanske inte visste fanns och att tillsammans reflektera utifrån detta.

Spegelrummet/ reflektionsrummet. I den avslutande delen av utställningen finns utrymme för reflektion kopplat till det man varit med om. Ungdomarna får också möjlighet att ta del av ett antal gymnasieungdomars berättelser kring hur de tänkt när de gjort sina val.

jobbcirkus 2 till webb
jobbcirkus 3 till webb

TRANSPORT

Kommunala skolor i Fyrbodal har avtal med Innovatum, vilket innebär ett antal bussresor. Kontakta ansvarig i din kommun för mer information.

Mer information om skolavtal i regionen ›

FÖR SKOLOR I TROLLHÄTTAN

För Trollhättan har vi reserverad v34 och v35 då eleverna inta bara får besöka utställningen ”Jobbcirkus” utan även får en workshop med lärare från Nils Ericsonsgymnasiet där de arbetar i grupp och tittar på vad teknik egentligen är.

Kontakta oss gärna

Om ni önskar en skräddarsydd bokning eller om ni vill boka andra aktiviteter i samband med utställningsbesöket kontakta oss gärna.

Liknande aktiviteter

Visa alla aktiviteter ›