Kompetensglapp och vanans makt försvårar träbyggnation

  • torsdag 10 december 2020

Framing beam of new house under construction home framing

Att bygga i trä har både miljömässiga och tekniska fördelar. Som konstruktionsmaterial har trä på senare år börjat ta fart. Men vilka är dagens hinder för högre effektivitet och större volymer? Den nya intervjustudien Värdekedjans roll i industrialiserat träbyggande, som undersökt byggandet av flerbostadshus och publika lokaler med trästomme, visar på flera utmaningar. Välkommen att ta del av studiens resultat för att höra mer om utmaningarna och hur du kan bli en möjliggörare för ökad träbyggnation!

Projektet Tillverka i Trä bjuder in till ett webbinarium den 10 december där får du veta hur aktörer i ekosystemet kring byggnation i trä – till exempel beställare, arkitekter, tillverkande företag och kommuner – påverkas av och påverkar träbyggnation. Vi kommer bland annat att prata om det inflytande som processer, föregångare och systemoptimering har. Presentationen av studiens resultat följs upp av reflektioner från en panel med representanter från branschen samt diskussioner och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

 

Läs mer och anmäl dig här! ›

EVENTDETALJER

Datum: 10 december
Tid: 10:00-11:00
Plats: Online
Arrangör: Tillverka i Trä
Anmälan: Länk till anmälan

OM TILLVERKA I TRÄ

tillverkaitra_logo-150x150

Tillverka i trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design skapas innovativ och effektiv trätillverkning för framtiden.

Läs mer om projektet ›