Northern Connections Slutkonferens – Innovation Through Transnational Cooperation

  • tisdag 8 september 2020

Northern connections slutkonferens

Grön innovation behövs mer än någonsin!

Vi minskar inte våra CO2-utsläpp i tillräckligt hög takt. Därför har städer och regioner ett stort ansvar att möjliggöra förutsättningar för företag och innovatörer att hitta hållbara lösningar och bidra till en grönare framtid. Innovatum bjuder som projektpart i projektet Northern Connections in till slutkonferensen ”Innovation Through Transnational Cooperation”.

Under konferensen delas insikter om hur vi kan stötta den internationella hållbara övergången, öka konkurrenskraften för gröna företag och stärka europeisk innovation.

Inspirerande huvudtalareDr. Thomas Kåberger, professor vid Chalmers och Industrial Growth Executive vid InnoEnergy kommer ge en global synvinkel på innovation och vår klimatbudget. Fredrik Hörstedt, teknologie doktor, vice president vid Utilization, Chalmers och rådgivare för European Innovation Council kommer gå igenom hur vi kan stimulera utmaningsdriven innovation över gränser och dela erfarenheter och best-practice.

Kluster, städer, regioner och kunskapsinstitutioner kommer diskutera fördelar och hinder när det gäller politiska rekommendationer för att hantera klimatkrisen och främja fortsatt affärsutveckling och gränsöverskridande samarbete för att skapa hållbar utveckling.

Slutligen ges tid att reflektera över hur beslutsfattare kan bidra till och möjliggöra en grönare framtid och presentera verktyg för att små och medelstora företag med hållbara lösningar ska komma närmare samhällets utmaningar och främja gränsöverskridande samarbete och hållbar tillväxt.

Datum: 8 september
Tid: 13:00-15:00
Plats: Online
Arrangör: Northern Connections
Läs mer och registrera dig här! ›

OM NORTHERN CONNECTIONS

Projektet Northern Connections består av 22 parter som tillsammans arbetar för att skapa innovationsförbindelser mellan företag och kluster inom energisektorn. Innovatum deltar som projektpart i projektet. Läs mer om Northern Connections här.