Trollhättebygdens historia

  • söndag 10 mars 2019

Svensk näringsliv i omvandling från 1980 – utmaningar och möjligheter

Sedan början av 1980-talet har det svenska näringslivet genomgått stora förändringar i spåren av internationalisering, digitalisering och statens förändrade roll i ekonomin. I föreläsningen diskuterar ekonomihistorikern Oskar Broberg hur dessa övergripande förändringskrafter skapat både utmaningar och möjligheter för svenskt näringsliv i allmänhet och för ett lokalt organiserat näringsliv i synnerhet.

Oscar Broberg

Oskar Broberg, Handelshögskolan Göteborg universitet.

Datum: 10 mars
Tid: 14.00
Plats: SAAB Car Museum
Arrangör: Innovatum och Trollhättan Stad

Fri entré och begränsat antal platser.