Aktivitetsdatument har passerat

Webinarium om robotisering och kollaboration

  • torsdag 10 september 2020 - Datumet har passerat

Nature and technology abstract concept, robot hand and natural hand covered with grass

Vill du veta mer om digitalisering och automation inom träbranschen och andra branscher? Tillverka i Trä bjuder in till ett webinarium där du kan få inspiration till att utveckla och automatisera din verksamhet!

Under webinariumet kommer Anders Nilsson från Högskolan Väst ge oss en genomgång av följande:

  • Robot-människa-kollaborering
  • Riskidentifiering, riskanalys och riskreducering enligt Performence Level-standard
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Övergripande genomgång av regelverket kring maskinsäkerhet
  • Regelverkets uppbyggnad och struktur från maskindirektiv via arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och standarder
  • Vägledning i vad som gäller vid ombyggnation av en maskin. Många är tveksamma till att bygga om en maskin som är CE-märkt, vad gäller? Måste man vända sig till leverantören vid en mindre ombyggnad?

Efter Anders genomgång ges tid till frågor och diskussion.

 

Föreläsningen riktar sig till chefer, produktionstekniker, underhållspersonal, operatörer och skyddsombud som arbetar i en verksamhet som har eller planerar att införa någon form av automatiserad produktion. Automationen behöver inte nödvändigtvis vara uppbyggd kring industrirobotar, den kan exempelvis även bestå av maskiner som CNC-maskiner, kapar, fräsar eller annan maskinell utrustning.

Klicka här för att anmäla dig! ›
tillverkaitra_logo-150x150

EVENTDETALJER

Datum: 10 september
Tid: 10:00-11:30
Plats: Online via Zoom
Arrangör: Tillverka i Trä
Anmälan: Länk till anmälan

OM TILLVERKA I TRÄ

Tillverka i trä är ett projekt som pågår i tre år (2019-2021) och arbetar med såväl industriella träbyggnadsföretag som inredningsföretag och designers vilka är specialiserade mot trä. Projektets mål och syfte är att gynna företagens utveckling mot en mer designorienterad och industrialiserad tillverkning i trä, samt att skapa nya affärsmöjligheter för restströmmar. Vid projekttidens slut är målet att ha lagt en gedigen grund för ett bestående kompetenscentrum som innehåller såväl konkreta nätverk med olika kompetenser som fysiska test- och demomiljöer. Läs mer om projektet här.

Visa alla aktiviteter ›