Bilen, människan och samhället

saab-exploded-view

På vilket sätt håller bilens roll i samhället att förändras idag och hur kommer detta påverka vårt sätt att leva och för platsers utveckling?

Bilen och bilismen har under efterkrigstiden radikalt förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva, Den har styrt den fysiska planeringen för stadsutveckling och byggande, den har möjliggjort pendling, friluftsliv och transporter som knutit samman människor och platser på helt nya sätt. Bilen har också blivit en ikon, en symbol för det nya moderna samhället. Hela produktionssystemet inom biltillverkning har också haft en grundläggande betydelse för hela samhällets organisering och våra tankemönster.

Innovatum och Saab Car Museum vill tillsammans med sina samarbetsparters inom projektet Industrimuseum Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen bjuda in till ett öppet samtal om bilismen och bilsamhället där många perspektiv kan lyftas och belysas.

Kontakt
Innovatum_logo_svart
saabcarmuseum logotyp
VG-regionen
När:

21 oktober 2015, kl. 9.30 – 15.00
Vi inleder med fika från 9.00

Plats:

Saab Car Museum, Trollhättan

ANMÄLAN

  • Allergier eller annat du väljer bort av andra skäl.