Så jobbar vi i Coronatider

Corona-pandemin ställer vårt samhälle och vårt näringsliv inför många svåra utmaningar. Även Innovatumkoncernens verksamheter påverkas av de rådande omständigheterna, men arbetet fortsätter. Inte minst kring hur vi på olika sätt kan fortsätta att stötta utveckling och innovationsförmåga på både kort och lång sikt.

- Vi vet att Coronaviruset innebär stora störningar och svåra avbräck för en mängd verksamheter i samhället. Vi inom Innovatumkoncernen vill bidra med att göra det vi kan för att mildra effekterna. Vi kommer att hålla vår verksamhet igång och arbetar för att identifiera sätt att erbjuda vår kompetens, både på kortare och längre sikt, för att fortsätta att stärka näringslivets konkurrenskraft och samhällets utveckling, säger Martin Wänblom VD, Innovatum.

Säkerheten för våra medarbetare, samarbetsparter och besökare är av största vikt, samtidigt behöver verksamheten fortsätta. Det betyder att vi fortsätter att arrangera möten, event och aktiviteter, men vi gör det i möjligaste mån digitalt och resfritt.

Inom besöksverksamheterna, Science Center och Saab Car museum, begränsar vi antalet besökare, använder oss av digitala verktyg för att uppmuntra till utforskande och lärande aktiviteter som kan utföras på egen hand, samt förstärker hygienrutiner och anpassar aktiviteter för att minska smittspridningsrisken.

Utgångspunkten för Innovatums förhållningssätt är myndigheternas rekommendationer. De följs av koncernens ledningsgrupp som vid förändringar uppdaterar riktlinjerna för de olika verksamheterna.

- Vi har ännu inte överblick över vad som kommer att vara de viktigaste insatserna för en stark återhämtning i coronavirusets kölvatten men Innovatum har erfarenhet av att arbeta med omställning av näringsliv i krissituationer, något som förhoppningsvis kommer till nytta även nu. Det är ingen tvekan om att det är en väldigt svår tid för många företag just nu, men vi vet att kriser också kan skapa grogrund för utveckling och nya lösningar. Vi kommer att lyssna in behoven för att se vad Innovatum kan bidra med för våra besökare och samarbetsparter och hur vi kan stärka såväl befintligt näringsliv, som startups.

Mer från Innovatums olika verksamheter

INNOVATUM SCIENCE CENTER OCH SAAB CAR MUSEUM

Säkerheten för besökare och medarbetare är vår högsta prioritet därför har vi begränsat antalet besökare som vistas i våra lokaler samtidigt. Ordinarie öppettider gäller.

Förändringar som genomförts:

  • Vi har förstärkt städningen med uppdaterade rutiner.
  • Aktiviteter anpassas för att minska smittspridningsrisken.
  • Nova Café är öppet sam vanligt under vardagar men är för tillfället stängt under helgerna.

Om ni känner symptom på sjukdom ber vi er vänligen att stanna hemma och återkomma vid ett senare tillfälle.

Mer information hittar du här.

INNOVATUMS PROJEKTVERKSAMHET OCH ENERGIKONTOR VÄST

Projektarenan och Energikontor Väst fortsätter arbetet i samma omfattning som tidigare, men med skillnaden att alla möten och aktiviteter genomförs digitalt. Större arrangemang ställs inte in utan flyttas fram eller anpassas.

Förändringar som genomförts:

  • Möten, workshops och seminarier görs med hjälp av digitala verktyg.
  • Externa besök i byggnad 73, Trollhättan har kraftigt begränsats för att värna personal och besökare.
  • Göteborgskontoret är stängt under en period och personalen arbetar hemifrån.

Vi arbetar allt vi kan för att ställa om med syfte att fortsätta genomföra våra projekt, satsningar och åtaganden i en tid då det är av största vikt att stötta företagen.

INNOVATUM STARTUP

Innovatum Startup fortsätter att stötta startups i samma takt och omfattning som tidigare, med enda skillnaden att vi nu ställer om till digitalt arbete fullt ut under en period. Precis som vanligt välkomnar vi med varm hand nytänkande affärsidéer och team som behöver vårt stöd med att utveckla sina affärsidéer.

Förändringar som genomförts:

  • Digital coaching – Kommunikation, möten och avtalssignering sker med hjälp av digitala verktyg.
  • För att värna om de entreprenörer som har kontor hos oss begränsar vi just nu antalet externa besök till kontoret.
  • Innovatum Startup day – Vårens stora event som planerat till den 14 maj flyttas fram till hösten.

WARGÖN INNOVATION

Wargön Innovation fortsätter sin verksamhet med att samla in och sortera textilier. Det går bra att lämna kläder i klädcontainern utanför anläggningen i Vargön. Vi tar inte emot externa besökare utan ställer om möten och träffar till digital och resfritt.

För mer information om coronaviruset se Folkhälsomyndighetens information om Covid-19 och myndigheternas samlade information på krisinformation.se.
Information på andra språk: tellcorona.com