Criterify

Criterify bygger en plattform för effektiv analys, verifiering och validering av mjukvaru- samt hårdvarulösningar genom stimulering av externa samt interna interface.

Mjukvaru- och hårdvarulösningars komplexitet har ökat markant de senaste åren. Som en effekt av detta har också tid och kostnad för analys, verifiering och validering, av densamma, ökat i samma takt. Samtidigt har även behovet av time to market ökat ännu mer. Detta ställer höga krav på en effektiv verifieringsprocess, verktyg samt testmiljö. Vår lösning kombinerar kända testtekniker och metoder tillsammans med våra egna erfarenheter och nya innovativa idéer till en plattform optimerad för en agil utvecklingsprocess. Användarens arbete minimeras av att verktyget automatiserar de flesta momenten. Verktyget stödjer dynamisk och konfigurerbar visualisering av t.ex. beroenden, mätpunkter eller krav enligt användarens unika behov. Omedelbar feedback ges till användaren vid alla typer av events. Målet är att ge maximal kvalitet till minimal kostnad.

play_output_03
code_solarized_02