Dalslands App utveckling AB

Dalslands App utveckling AB utvecklar ett kognitivt digitalt hjälpmedel för personer som har diagnoser inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF – exempelvis ADHD och Asperger.

Uppskattningsvis är det 800 000 personer i Sverige som har diagnoser inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

Som ett kognitivt digitalt hjälpmedel är Budeye, framtagen. Med hjälp av två appar får personer med diagnos och deras omgivning, exempelvis föräldrar, stöd i att få vardagen att fungerar bättre.

BudEye-Eye_FullScreen

Kontakt

Jimmy Sundbom

jimmy@sundbom.nu

076-1103322

www.budeye.se