Med stöd av Interreg Sverige-Norge driver Innovatum Science Center spännande projekt om sysselsättningsfrågor och skolavhopp. Här kan du läsa mer om våra samarbeten med aktörer inom svenska Fyrbodal och norska Østfold.

Våra pågående projekt

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB
kraftledningar-bild-1500x1000

Kraftledningar

Framtidens arbetskraft sitter i klassrummet idag. För att långsiktigt lösa sysselsättningsfrågorna, säkra tillgången till arbetskraft och åstadkomma bättre matchning behövs kontinuerliga ”Kraftledningar” som binder samman skola, näringsliv och arbetsplatser. Detta projekt vill bidra till att nätverk mellan aktörerna etableras, på lokal, delregional och interregional nivå. Projektet genomförs av Innovatum, INSPIRIA, skolor och näringsliv inom Fyrbodal och Østfold.

Läs mer! ›
FAM-bild-1500x1000

FAM (Få Alle Med)

Allt fler ungdomar väljer att hoppa av sin utbildning och inte fullfölja sina studier. Under de kommande tre åren skall Innovatum och INSPIRIA med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka ta reda på varför och utifrån detta utveckla metoder och verktyg som kan förebygga skolavhopp och frånvaro. Interregprojektet kallas FAM: få alle med.

Läs mer! ›