Vårt skolutbud

Vi på Innovatum erbjuder en annorlunda lärmiljö för lärare och elever. Vi har lång erfarenhet av att jobba med barn, ungdomar och vuxenutbildning genom pedagogiska program med varierande tematik. Vi erbjuder även kompetensutveckling för lärare.