En interaktiv och tillgänglig miljö

På Innovatum eftersträvar vi att kunna erbjuda ett varierande spektra av upplevelser och fysisk interaktion med våra stationer. Samtidigt vill vi att miljön ska vara så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt. För att underlätta inför ert besök har vi gjort en sammanfattning av vår fysiska miljö.

Om vår fysiska miljö

Entrén

Den vänstra entrédörren är försedd med dörröppnare.

Ledsagare

Ledsagare har fri entré i sällskap med gäst i behov av ledsagning.

Hörsel

Hörselslingor finns i våra samlingslokaler Magneten och Caleido.

Utställningen

Innovatums science center är inrymt i en stor gammal industrilokal. Lokalen har en stor bottenvåning, och en andra våning i inre delen av lokalen, till den finns det en hiss. Några enstaka utställningsstationer är tyvärr inte tillgängliga med rullstol.

Vissa ställen är också lite krångliga att nå till om du använder rullstol eller permobil, till exempel är vår receptionsdisk ganska hög, bredvid ligger dock vår butiksdisk som är lite lägre.

Språk

Tyvärr har vi inget översatt till teckenspråk varken här på vår webbplats eller i lokalerna. Personalen är ej teckenspråkig, men gör sitt bästa med kroppsspråk samt penna och papper vid behov.

Viss text i lokalen är översatt till engelska och tyska, men för att ta del av våra utställningar krävs oftast inte att du läser utan bara provar dig fram!

Intryck

För personer som blir påverkade av många intryck och ljud, kan vår miljö uppfattas stressande. Vi rekommenderar då att du hör av dig till oss för att få reda på vilka tider som är mer lämpliga än andra. Exempelvis är vardagseftermiddagar ofta lugna i jämförelse med helger.

Ledarhundar och assistanshundar

Utbildade och märkta ledarhundar och assistanshundar är tillåtna i hela huset.

Amningsrum/vilrum

Finns vid vid den vänstra ingången till Experimentskeppet som ligger i den inre delen av utställningen. Nyckel hämtas i receptionen.

Toalett/WC

Vi har flertalet toaletter; vid entrén och i den inre delen av utställningen som vi kallar Experimentskeppet. Vid båda platserna finns en rymlig, handikappanpassad WC med väggfast skötbord.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller önskemål

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

En sammanfattning av vår fysiska miljö

Elektrisk dörröppnare – finns vid den vänstra entrédörren.

Utställningen – Vi finns i lokaler som tidigare har varit gamla industrilokaler. Lokalen har en stor bottenvåning. Längst in finns en andra våning till denna finns hiss.
Några utställningsstationer är tyvärr inte tillgängliga med rullstol.

Toaletter – Vi har flera toaletter, både vid ingången och i den inre delen av utställningen. Vid båda platserna finns en rymlig handikappanpassad WC.

Ledsagare – har fri entré.

Ledarhundar och assistanshundar  – är tillåtna i hela huset.

Hörselslingor –  finns i våra två större samlingslokaler, Magneten och Caleido.

Amningsrum – Finns vid vänstra ingången till Experimentskeppet som ligger i den inre delen av utställningen.

Teckenspråk – Vi har tyvärr inget översatt till teckenspråk varken här på vår webbplats eller i lokalerna.
Personalen är ej teckenspråkig, men gör sitt bästa med kroppsspråk samt penna och papper.

Intryck och ljud – Miljön kan uppfattas som stressande för personer som blir påverkade av många intryck och ljud.
Hör av dig till oss för att få reda på vilka tider som är lugnare. Exempelvis är vardagseftermiddagar ofta lugna i jämförelse med helger.