En interaktiv och tillgänglig miljö

På Innovatum eftersträvar vi att kunna erbjuda ett varierande spektra av upplevelser och fysisk interaktion med våra stationer. Samtidigt vill vi att miljön ska vara så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt. För att underlätta inför ert besök har vi gjort en sammanfattning av vår fysiska miljö.

OM VÅR FYSISKA MILJÖ

Entrén

Den vänstra entrédörren är försedd med dörröppnare.

Utställningen

Innovatums science center är inrymt i en stor gammal industrilokal. Lokalen har en stor bottenvåning, och en andra våning i inre delen av lokalen, till den finns det en hiss. Några enstaka utställningsstationer är tyvärr inte tillgängliga med rullstol, det är exempelvis laserrummet, friktionsväggen och Ames rum.

Vissa ställen är också lite krångliga att nå till om du använder rullstol eller permobil, till exempel är vår receptionsdisk ganska hög, bredvid ligger dock vår butiksdisk som är lite lägre.

WC

Vi har flertalet toaletter, vid ingången och i den inre delen av utställningen som vi kallar Experimentskeppet. Vid båda platserna finns en rymlig, handikappanpassad WC, med väggfast skötbord.

Ledsagare

Ledsagare har fri entré i sällskap med gäst i behov av ledsagning.

Ledarhundar och assistanshundar

Utbildade och märkta ledarhundar och assistanshundar är tillåtna i hela huset.

Hörsel

Hörselslingor finns i våra samlingslokaler Magneten och Caleido.

Amningsrum/vilrum

Finns vid vid den vänstra ingången till Experimentskeppet som ligger i den inre delen av utställningen. Nyckel hämtas i receptionen.

Språk

Tyvärr har vi inget översatt till teckenspråk varken här på vår webbplats eller i lokalerna. Personalen är ej teckenspråkig, men gör sitt bästa med kroppsspråk samt penna och papper vid behov.

Viss text i lokalen är översatt till engelska och tyska, men för att ta del av våra utställningar krävs oftast inte att du läser utan bara provar dig fram!

Intryck

För personer som blir påverkade av många intryck och ljud, kan vår miljö uppfattas stressande. Vi rekommenderar då att du hör av dig till oss för att få reda på vilka tider som är mer lämpliga än andra. Exempelvis är vardagseftermiddagar ofta lugna i jämförelse med helger.

reception
kulbana
tjejer i slöja

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER ÖNSKEMÅL