Kompetensväxling

Föreningsutveckling genom främjande av kulturarvsplatser

Kompetensväxling handlar om vidgat deltagande och föreningsutveckling genom främjande av kulturarvsföreningar i vår region. Vi jobbar för att få museerna att stärkas på olika plan och nå ut med sin verksamhet till fler besökare. Kompetensväxling handlar också om möten: möten mellan yngre och äldre, möten mellan olika kompetenser och erfarenheter, möten mellan människor!

Inspiration för kompetensväxlingsprojekt 2017

På länken nedan finner du en informationsskrift i PDF-format framtagen av Innovatums kulturaravsgrupp. Den berör kompetensväxling och är specifikt framtagen för ideella föreningar och kommuner. Foldern är inspiration för att sätta igång aktiviteter detta år.

Kompetensväxlingsprojekt 2017 ›

Rapport för kompetensväxlingsprojektet 2016

Nu finns också rapporten om Kompetensväxlingsprojektet 2016 publicerad på webben. Klicka på länken nedan för att ta del av rapporten och läsa mer om Kompetensväxlingsprojektet.

Kompetensväxling projektrapport 2016 ›

Rörlig inblick från Kompetensväxling 2016

Här får ni se ett smakprov av vad Kompetensväxling åstadkommit under förra året. 2016 var ett fantastiskt år och runt om i regionen fick flera ungdomar möjligheten att ta del av vårt kulturarv och möta en annan generation.

Vi hoppas att filmen ska kunna fungera som en inspirationskälla för kommuner och föreningar för att se hur de kan jobba med unga och ideella föreningar.

AKTUELLT

EXEMPEL: VERKLIGA RÖSTER FRÅN NOHAB

Stig Svantesson och Karsten Fredriksson återkommer ofta till Innovatumområdet, eller som de gärna kallar det NOHAB-området, för att berätta om sin historia på ”verkstan” dvs NOHABs gamla industri. Även denna sommar har de kommit till Innovatum för att berätta anekdoter för feriearbetarna, i första mötet med dem blev Ida Ihtijarevic inspirerad till att intervjua dem som komplement till den teaterföreställning som spelades i smedjan av feriearbetare under tre av sommarens veckor.

VARFÖR KOMPETENSVÄXLING?

Nätverka 2

I Västra Götaland finns ca 130 arbetslivsmuseum vilka till största del drivs av ideella föreningar och eldsjälar. I många föreningar är medelåldern hög, där man står inför frågan om hur man skapar generationsväxling och kompetensväxling för att på så vis få museerna att leva vidare och utvecklas.

Starta företag

”Turismen förutsätter natur och kultur som ramverk och attraktion. Naturen och kulturen är en förnyelsebar upplevelsekälla. Genom att bruka den kan vi utveckla verksamheter och aktörers förutsättningar att leva på sitt arbete.”

(Västra Götalandsregionen)

Aktiviteter mot allmänhetern

Efter första halvåret 2013 uppgick ungdomsarbetslösheten i Sverige till 20,8 procent (Ekonomifakta) och ungas inträde på arbetsmarknaden sker allt senare. Här kan kulturarvet och ideella föreningar spela en viktig roll som arbetsgivare, genom att anställa unga som feriearbetare, i projekt eller genom egen finansiering. Samtidigt får platsen och föreningen tillgång till personella resurser och ny kunskap och kompetens.

KOMPETENSVÄXLA!

KONTAKT

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med kompetensväxling i din förening? Eller är du en kommun som skulle vilja stötta det lokala kulturarvet i er kommun genom att arbeta med kompetensväxling? Kanske är du en utbildningsanordnare som ser att era studenter skulle kunna bidra med kunskap, engagemang och idéer till det ideella kulturarvet?

Vi är alltid glada över att diskutera kompetensväxlings viktiga frågor så hör gärna av dig!
navloggaliten
Innovatum_logo_svart
VG-regionen