Prisma Västra Götaland

De väldiga kranarna i Göteborgs hamn. Den världskända textilindustrin i Borås. Varvshistorien i Göta älvdalen och det lilla bageriet på Öckerö. Klosterängen i Lugnås och Nohab i Trollhättan. Upptäck Prisma Västra Götaland – en digital arena för platser, människor och berättelser som tillsammans berättar om det industrihistoriska kulturarvet som lagt grunden för vårt moderna samhälle.

Prisma – En bred samverkan

Prisma Västra Götaland är en bred långsiktig samverkan för att lyfta och synliggöra industrisamhället i Västra Götaland. Runt om i regionen finns hundratals platser och besöksmål som på olika sätt speglar industrisamhällets kulturarv. Prisma Västra Götaland arbetar för att stärka samverkan mellan dessa. Vi tror att en stark samverkan bidrar till att våra platser och besöksmål blir än mer attraktiva för våra besökare.

Tillsammans vill vi lyfta fram Västra Götalands omvandling under industrialismen, den period från 1850 till idag då samhället förändrats som aldrig förr. Vi hoppas och tror att det hjälper oss att bättre förstå dagens omställning och vart samhället är på väg. Ett av våra viktigaste verktyg inom Prisma Västra Götaland är en digital plattform, prismavg.se.

Prisma – En digital mötesplats

Vår historia säger mer om oss än vad vi kan ana; om vilka vi är, varför vi har det som vi har det, tänker som vi tänker och gör som vi gör. Vår historia är nyckeln till att förstå vår samtid, men också till att skapa vår framtid. För om vi inte vet varifrån vi kommer, hur ska vi då kunna veta vart vi är på väg?

Prisma Västra Götaland är fylld med berättelser om de människor, platser och industrier som lagt grunden för vårt moderna samhälle. Här kan du läsa om allt från båtbyggartraditionerna på Västkusten till skifferbrytning i Dalsland, från Stora Ekeberg Sanatorium i Axvall till Fallen och Slussarna i Trollhättan. Vi bjuder också på utflyktstips till industrihistoriska besöksmål och upplevelser runt om i regionen.

Alla är välkomna att bidra med egna berättelser till Prisma – vilken berättelse vill du dela med dig av?

Tema Bilismen

Bilism betyder bilens roll som transportmedel i vårt samhälle. Bilism berör alltså allt från hur vi förflyttar oss till ekonomi, miljö och andra frågor som påverkar oss och vår omvärld.

Att bilen har förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva är inget överdrivet påstående. För de flesta är bilen en självklar del av vardagen och det upplevs som svårt att vara utan den.

Människor och platser knutits samman på helt nya sätt än som tidigare var möjligt. Bilen har påverkat hur vi förflyttar oss, var vi arbetar och vår fritid. Och med alla varor som rullar på vägarna har helt nya förutsättningar för handel och transporter skapats.

Det finns mängder av frågeställningar och infallsvinklar att belysa när det handlar om bilism och vårt förhållande till bilen – som miljö- och klimatproblematiken, genus, identitet, skillnader mellan stad och landsbygd, hela vårt transportsystem och så vidare.

Innovatum och Saab Car Museum arbetar på olika sätt med temat bilism och vill genom aktiviteter och utställningar ställa frågor kring bilismens utveckling och roll i dagens och framtidens samhälle. Att ge en heltäckande bild av vårt bilsamhälle, både bakåt och framåt i tiden, är helt omöjligt. Däremot hoppas vi kunna väcka en del tankar och kanske ge en och annan aha-upplevelse hos dig som läsare.

Mål för samverkan i Prisma Västra Götaland

  • Lyfta fram samhällsförändringen i Västra Götaland under industrialismen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
  • Öka förståelsen för hur dagens samhälle växt fram och bidra till samtalet om utvecklingsvägar.
  • Öka människors delaktighet i och intresse för industrisamhällets kulturarv och framtidsfrågor.
  • Vidga ungas förståelse av industrisamhällets förändring och dagens utmaningar.
  • Stärka samverkan med aktörer utanför kulturarvsområdet för att mer kraftfullt bidra till samhällsutvecklingen.
  • Stärka besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv.

Aktörer

Bakom Prisma Västra Götaland finns ett brett nätverk av olika aktörer som samarbetar kring industrisamhällets kulturarv men alla är välkomna att bidra med berättelser. Tillsammans gör vi industrisamhällets kulturarv tillgängligt och levande.

Västarvet, Innovatum, Göteborgs stads kulturförvaltningde kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, NAV, Bohusläns hembygdsförbund, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbund samt Västergötlands hembygdsförbund