Forska i Trollhättans föreningsarkiv!

Trollhättans föreningsarkiv består av över 400 hyllmeter protokoll, dagböcker, skrivelser, fotografier m.m från föreningar som varit verksamma i Trollhättan från 1800-talet och framåt. Materialet belyser bland annat idrottsrörelsens historia samt politisk och facklig verksamhet i och omkring Trollhättan. Vi förvarar även äldre upplagor av Tidningen Trollhättan, senare TTELA, i våra arkivlokaler.

Öppet efter överenskommelse!

Arkivhyllor

Vill du forska i våra arkiv?

I beståndsregistret kan du hitta det arkiv du vill forska i.

Målsättningen hos Trollhättans föreningsarkiv är att materialet så långt det är möjligt ska vara tillgängligt för forskning, men en del arkiv innehåller känsliga uppgifter och då måste du få forskartillstånd från föreningen som bildat arkivet innan du får titta i arkivhandlingarna.

Det finns en forskarsal tillgänglig då föreningsarkivet är öppet. I forskarsalen kan du söka i arkivförteckningar och få arkivmaterial framplockat så du kan fördjupa dig i det.

Se vårt beståndsregister på riksarkivets hemsida ›
_H9A5204

Vill du lämna in material från din förening?

Om din förening inte är med i Trollhättans arkivförening (TAF) ska du först kontakta TAF:s kassör för att bli medlem. Tryck på knappen ”Bli medlem i vår arkivförening” för att komma till arkivföreningens hemsida där du kan läsa mer.

Boka sedan en tid med föreningsarkivets arkivarie så ditt arkivmaterial kan överlämnas ordentligt.

Läs mer om arkiv och arkivering i informationsbladet nedan:

Arkivering av föreningsmaterial ›
Bli medlem i vår arkivförening ›