Vårt industriella kulturarv

Innovatums arbete med kulturarv och samhällsutveckling

Industrisamhällets omvälvande utveckling under de senaste 150 åren har på ett avgörande sätt förändrat människors levnadsvillkor i alla delar av världen och detta är utgångspunkten för Innovatums arbete med det industriella kulturarvet.

Här ser du vad vi arbetar med kring dessa frågeställningar och även vad vi kan erbjuda för din egen utforskning av det industrihistoriska kulturarvet. Förkovra dig i bild- och föreningsarkiven, eller läs mer om våra unika besöksmål!

Nätverka

Samverkan och projekt

Med industrisamhällets förändring som bas jobbar Innovatum med att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och det ideellt drivna kulturarvet. Vi vill vara en viktig samarbetspartner i skärningspunkten mellan industrisamhällets förändring, det civila samhället, kulturturism och regional utveckling.

Innovatum har ett regionalt uppdrag att arbeta med industrisamhällets historia och kulturarv i Västra Götaland. Vår kompetens och intresse finns speciellt inom områdena ideellt arbete och föreningsliv, industrisamhällets kulturarv, lärande och kulturturism. Uppdraget bedrivs i samverkan med föreningsliv och arbetslivsmuseer;  i långa processer eller som projektform. 

I detta arbete ingår många perspektiv, alltifrån vidgat deltagande och hållbarhet, till evenemang, kulturturism och konkreta utvecklingsprojekt. Vi samarbetar med andra aktörer som är verksamma inom detta område, bland annat Västarvet, Arbetsam, Textilmuseet i BoråsStadsmuseet i Göteborg och NAV (Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst).

I Västra Götaland finns det många som intresserar sig för och berättar om lokal historia, teknisk utveckling och arbetslivets förändring. Allt fler människor engagerar sig för att sprida kunskap om den egna bygdens historia. Ett resultat av detta är att antalet arbetslivsmuseer ökat stadigt på senare år. Det finns idag över 150 arbetslivsmuseer i Västra Götalandsregionen och cirka 1400 i hela Sverige.

Ett arbetslivsmuseum drivs ofta ideellt av en mindre grupp lokala eldsjälar. Deras fokusområden kan vara mycket olika (veteranjärnvägar med lok, smedjor, eller jordbruksmuseer) men en sak har de gemensamt – intresset för människan, arbetets- och industrisamhällets historia. Ett arbetslivsmuseum finns ofta placerat i en autentisk miljö, exempelvis i en smedja, kvarn, bostadshus, fabrik eller någon annan arbetsplats. Ofta är det lokala entusiaster, som själva arbetat eller verkat på arbetsplatsen, som berättar om dåtidens arbetsliv, livsvillkor och vardag.

Vid vissa arbetslivsmuseer har den tidigare verksamheten åter väckts till liv. Smeder, repslagare och stenhuggare arbetar inför publik och berättar om hantverkets historia. På så sätt kommer besökaren särskilt nära historien.

Smederna arbetar i smedjan

NOHABs smedja på Innovatumområdet är ett arbetslivsmuseum

Ideell kraft för framtiden

Samverkan föreningar och kommuner

Ideell kraft är ett startskott för en långsiktig samverkan mellan kommuner och dess ideella aktörer (civilsamhället).

Prisma Västra Götaland

Ett utvecklingsprojekt med syfta att samordna arbetet kring industrisamhällets kulturarv.

Syftet är att samordna arbetet kring industrisamhällets kulturarv och skapa relevans för kulturarvet hos dagens invånare och i den regionala planeringen.

Vårt industriella kulturarv

Trollhättans historia

Fallen och slussarna
Trollhättans vackraste besöksmål

Föreningsarkiv

Trollhättans föreningsarkiv
En källa till Trollhättans historia

Bildarkiv

Innovatums bildarkiv
Sök bland våra digitaliserade fotografier

Nohab Smedja

NOHABs smedja
Kliv in i en miljö som ser ut nästan exakt som förr