Trollhättans historia från primärkällan

Trollhättans Föreningsarkiv och Innovatums bildarkiv finns på plats på Innovatum i Trollhättan.

Välkommen att säkra din förening i Trollhättans historia för framtiden, att själv utforska Trollhättans rika föreningslivs historia, och att ta del av en historisk bildskatt från Trollhättan. Allt detta från arkivet på Innovatum i Trollhättan.

lok

Sök i Innovatums bildarkiv

Vi arbetar för fullt med att digitalisera äldre fotografier från Trollhättan och göra dem tillgängliga på internet i vårt digitala bildarkiv. Du kan söka i bildarkivet direkt via vår hemsida.

Läs mer ›
Matilda i arkivet

Trollhättans föreningsarkiv bevarar föreningslivets historia för framtiden

Vi hjälper Trollhättans föreningar med dokumenthantering och arkivering, och välkomnar dig att ta del av Trollhättans föreningshistoria.

Läs mer ›