En plats för ständig förändring

Innovatumområdet har genom historien genomgått många förändringar. Här startade NOHAB, som i mer än 100 år var Trollhättans största och viktigaste företag.

Under NOHAB-tiden skedde en ständig utveckling, nya byggnader tillkom och gamla försvann. I takt med att NOHAB avvecklades kom en rad lokaler att lämnas tomma tills nya verksamheter under 1990-talet började flytta in.

Nu pågår förändring för att anpassa området till nya aktiviteter och framtidens krav. För alla oss som finns på området är det industriella arvet viktigt. Spåren av NOHAB och det industriella arvet skall vara tydliga.

Läs om NOHABs historia och det industriella arvet!

Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm AB (NOHAB) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år.

NOHAB tillverkade en mängd produkter och de viktigaste var lok, vattenturbiner, dieselmotorer, militär utrustning och tryckpressar. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades, såldes och lades slutligen ned helt i början av 1990-talet. Arvet från NOHAB lever dock kvar genom Saab Automobile och Volvo Aero, vilka båda är avknoppningar från NOHAB.

Företaget har haft en mycket stor betydelse för Trollhättans utveckling och en stor del av stadens befolkning har på ett eller annat sätt haft en koppling till NOHAB. När företaget grundades var Trollhättan fortfarande ett litet samhälle och NOHAB:s utveckling har gått hand i hand med stadens. NOHAB var i hög utsträckning en stadsbyggande industri där goda tider på ”verkstan” ledde till expansion i staden och dåliga tider betydde kris och elände för många människor.

Idag finns det bara små rester kvar av företagets verksamhet men spåren efter NOHAB är fortfarande tydliga, såväl i den fysiska miljön som i nuvarande industristruktur och tankemönster. Besök gärna NOHABs smedja som står kvar på Innovatumområdet.

NOHAB:s mångåriga och breda verksamhet efterlämnade även ett omfattande arkiv som idag finns på landsarkivet i Göteborg. Arkivet är väl förtecknat och omfattar ca 600 hyllmeter. NOHAB:s bildarkiv finns hos oss på Innovatums science center. Det består av över 20 000 bilder, en liten del av dessa finns digitaliserade i Innovatums bildarkiv.

lok

Ett F-1200 lok under uppsättning i avd 61 år 1914. Det var det första i en serie om 11 stycken NOHAB-byggda lok vilka levererades år 1914. Foto: NOHAB, Innovatum bildarkiv.

NB-00198

NOHABs avlöningskontor år 1961. Foto: Innovatum bildarkiv.

10-22-1

Ånglok ”Rysslok” från NOHAB i väntan på leverans till Sovjetunionen. Foto: NOHAB år 1924, Innovatum bildarkiv.

Vill du veta ännu mer?

s__vardetp__nohab

Den huvudsakliga skriftliga källan till NOHABs äldre historia är Werner Johnssons opublicerade manus ”Nohab 100 år”. Den finns att läsa som referensexemplar på Trollhättans bibliotek och hos oss på Innovatums science center.

Innovatum har tillsammans med en grupp NOHAB-veteraner gett ut en skrift om NOHAB, sammanställd av Stig Svantesson. Den heter ”Så var det på NOHAB” och finns att köpa på Innovatums Science Center, pris: 60 kronor.

Fler boktips här!

Läs mer om Nohabs historia i korthet och Ryssordern.

Det finns även en bok om NOHABs historia, med fokus på tillverkningen av dieselmotorer, ”Historien om verkstan. Nohab och Wärtsilä Diesel i Trollhättan” av Stig Alebro.

Dessutom kan du läsa mer om NOHAB på Wikipedia