Källor till Trollhättans historia

Vi tycker det är viktigt att ha en förståelse av hur industrisamhällets förändring påverkar samhällsutveckling och enskilda människors liv. På Innovatum vill vi lyfta fram Trollhättans och trollhättebornas historia och berättelser, nya och gamla!

Det går att se på Trollhättans historia ur många olika perspektiv, alltifrån de stora händelserna till enskilda människors levnadsöden och det finns många källor att hitta information om Trollhättans historia.

Du kan finna information på bibioteket, på nätet och inte minst bland människor och föreningar här i staden. Här har vi samlat  länkar och dokument kring Trollhättans historia som kan vara till hjälp om du vill lära dig mer. Hör gärna av dig med frågor och tips!

Länkar

Du hittar kontaktuppgifter till fler hembygdsföreningar och till andra lokala föreningar i Trollhättans stads föreningsregister!

Övriga historiska källor kring Trollhättan

Annika Hjortkaps webbsida med artiklar om Trollhättans historia

WG-3-95 1

Fröken Frida Bergström (senare gift Florin) med en cykel framför ett hus i kvarteret Eken nr 5. Mellan husen i gathörnet syns en fotogenlykta som senare ersattes med elektrisk båglampa. Från husen långt ut över gatan skjuter takrännorna av trä ut. Foto år 1900-1903. Foto och text från Walter Göranssons bildsamling, Innovatums bildarkiv.

Ett urval av litteratur om Trollhättans historia.

Klickar du på titeln länkas du vidare till Libris, Kungliga bibliotekets hemsida, där du ser på vilka bibliotek du kan hitta boken du är intresserad av. Många av böckerna finns att läsa hos oss på Innovatums science center i vårt referensbibliotek!

Vid fallen. Om Trollhättebygdens historia. Daniel Larsson

Trollhättan genom tiderna. Gustaf Lundén

Historia och historier om Stranna. Trollhätte-Gillet (utgivare)

Trollhättan i bild förr och nu. Trollhätte-Gillet (utgivare)

Staveredsmosse – ett utplånat kåksamhälle. Trollhätte-Gillet (utgivare)

Sandhem – från arbetarkvarter till stadsdel. Bo Eriksson

Sågarbyn och Magnus Åberg : Trollhättan tar form 1860-1896. Oskar Hörmander och Bengt Lindström

Sågarbyn blir Sveriges kraftstad: Trollhättan växer till stad 1896-1916. Oskar Hörmander och Bengt Lindström

Guldtid och Kristid. Trollhättan möter världen 1916-1936. Oskar Hörmander och Bengt Lindström

Trollhätte kanal 200 år. Bengt Lindström

Gamla bilder berättar. Bengt Lindström

Strömslund. Sveriges äldsta egnahemsområde 1889-1989. Bengt Lindström

Nohab 100 år. Werner Johnsson

Stranna och Strannas barn: Kulturskildringar från gamla Trollhättan. Werner Johnsson

Att sätta spaden i jorden. Kommunalpolitiskt handlingsutrymme 1945-1985. Björn Tropp

Hur Västsverige blev västsvenskt. Christer Winberg

Sjuntorp. Fabriken samhället folkrörelserna. Stig Hellström

Trollhättan. Samhälle i expansion. Hilding Johansson

Trollhättans ingenjörsklubb 100 år : 1907-2007. Anders Drougge m.fl

Saga och teknik: en bok om Trollhättan vid 50-årsjubileet. Sten Söderberg.

Trollhättan – ung stad. Erik Wengström.

Kring Göta älv. Studier i en dalgång. Mona Lorentzson (red)

Musik i Trollhättan. Ingvar Påhlsson

Rocken kommer till Trollhättan. Per Åke Qvick

Slussverken i Göta älv och kring Vänern. Stig Hallberg

Lots och leder i Trollhätte kanal och Vänern. Stig Hallberg

Vattenvägen till Vänerland. Stig Hallberg

Hållplatser
s__vardetp__nohab

Så var det på Nohab: rapport från gubbarna i blåställ. Stig Svantesson. Finns att köpa på Innovatum Science Center!

Föreläsningar

Vi kan erbjuda visningar och föreläsningar för grupper och skolor om bland annat Trollhättans och NOHABs historia, fallen och slussarna samt industrisamhällets historia. Hör av dig så kan vi anpassa besöket efter dina intressen!

Kontakta:

tvätt

Sköljflottan i höjd med Kanaltorget. Foto år 1920. Innovatum bildarkiv.