NOHABs Smedja

NOHABs gamla smedja är en unik industrimiljö som bevarats i skicket den var när tillverkningen en gång slutade.
Här finns de gigantiska hamrarna, ugnarna och alla verktygen där bredvid.

Smedjan är en av Sveriges äldsta hammarsmedjor. Den har varit i drift sedan 1847 då företaget NOHAB, Nydqvist & Holm AB, startade sin verksamhet.

De nuvarande lokalerna togs i bruk 1935. I smedjan har det bland annat tillverkats kopplingsstänger till lok, ringar, axlar och verktyg. Den maskinella utrustningen består idag av tre stycken 500-800 kilos lufthammare och två stycken mindre hammare.

När verksamheten lades ner 1993 köpte Trollhättans kommun in samtliga inventarier för att rädda smedjan.

Smederna arbetar i smedjan

Idag är det åter verksamhet i smedjan. Konstsmederna Inge Dahlgren och Ivan Dahlstrand Kamiyasu har verkstad, galleri och kurser i NOHAB:s smedja.