Utbildningar

Här hittar du kurser och utbildningar som är riktade till föreningar som driver arbetslivsmuseum. Utbildningarna är externa och arrangeras inte av Innovatum. Mer information hittar du under respektive länk.

Studiecirklar att bedriva lokalt

Museiskola för arbetslivsmuseer

Kursen tar upp museipedagogik, marknadsföring, samlingar, utställningsbygge samt hur man bemöter besökare
Typ: Kurs
Arrangör: Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
Datum: 21-22 mars på Kanalmuseet i Håverud