Utbildningar

Här hittar du kurser och utbildningar som är riktade till föreningar som driver arbetslivsmuseum. Utbildningarna är externa och arrangeras inte av Innovatum. Mer information hittar du under respektive länk.

Studiecirklar att bedriva lokalt