Utbildningar

Här hittar du kurser och utbildningar som är riktade till föreningar som driver arbetslivsmuseum. Utbildningarna är externa och arrangeras inte av Innovatum. Mer information hittar du under respektive länk.

Museiskola för arbetslivsmuseer, fördjupningskurs

Typ: Kurs
Arrangör: Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
Datum: 4 oktober. Brandkårsmuseet, Borås.

En fördjupningskurs under en heldag i ämnet utställningsteknik. Material, metoder, design samt medieteknik: Hur man på enkla och inte alltför dyra sätt kan arbeta med ljus, ljud och annan teknik i sina utställningar.

Swedish Welcome

Utvecklingsmetod för turismaktörer
Typ: Utvecklingsmetod
Arrangör: Swedish Welcome AB

Swedish Welcome erbjuder en utvecklingsmetod för turismaktörer. Genom rådgivning kan verksamhetsledare identifiera sina verksamheters styrkor och förbättringsområden.

Studiecirklar och kurser att bedriva lokalt