2018 – ett intensivt år för projektarenan

  • 27 december, 2018

  • Projektarena

Linda_Bohlin-0684

Linda Bohlin Trajkovski, chef för Innovatum Projektarena, är nöjd med året som gått.

Från hållbara textilier och industri 4.0 till förnybar energi och maritima näringar. När Linda Bohlin Trajkovski, chef för Innovatums projektarena, summerar året står det klart att verksamheten bidrar till samhällsutveckling på många håll i Västra Götaland.

– Eftersom vi jobbar med utveckling är vårt fokus oftast problemlösande och framåtriktat, men det är också viktigt att ibland stanna upp och kolla i backspegeln på året som gått. Och det har varit otroligt intensivt med tydliga milstolpar! säger Linda Bohlin Trajkovski.

Bland dessa märks invigningen av Wargön Innovations test- och demoanläggning. Fröet till utvecklingsprojektet såddes för nästan exakt tio år sedan när Vargöns bruk lade ner. Idag sjuder det av aktivitet i byggnaden och verksamhetsidén – att möjliggöra produktion av hållbara material – ligger väl i tiden och väcker stort intresse.

”Kraftsamling inom energiområdet”

Ytterligare en milstolpe är att Innovatum från årsskiftet blir huvudman för Energikontor Väst, (tidigare Hållbar utveckling Väst) samt plattformarna Biogas Väst, Sol i väst och Power Väst.

– Det är ett kvitto på att vi är en aktör som kan få det att hända. Nu väntar en kraftsamling inom energiområdet som vi också vill koppla ihop med andra områden för en större inverkan och påverkan. Det är en mycket viktig del i arbetet för att nå de högt uppsatta klimatmålen.

En stor framgång är också att projektet Trämanufaktur – tillverka i trä fått klartecken, med ett stöd på totalt 19 miljoner kronor, för att skapa en testmiljö och ett utvecklingscentrum för industriell trätillverkning i Västra Götaland.

– Här tar vi vara på vårt kunnande kring hållbar produktion, digitalisering och automation och tillämpar det inom träbyggnation och trädesign. På så sätt kan vi möta den ökande efterfrågan på hållbart byggande.

Framtidens fabrik och maritima satsningar

Inom fokusområdet hållbar produktion pågår också arbetet med det nya projektet Framtidens fabrik. Det innebär ytterligare utveckling inom automation och processindustriell it där målsättningen är att ytterligare stärka samverkan kring Produktionstekniskt centrum (PTC) och kunna stötta små och medelstora företag i utvecklingen mot industri 4.0.

Ett annat område där Innovatum idag arbetar med att växla upp kunnandet kring industrialisering och affärsutveckling är inom det maritima området. Målsättningen att bli ett Vinnväxtprojekt nådde inte ända fram under året, men arbetet fortsätter för att skapa en satsning på regional nivå.

– De blå näringarna är oerhört viktiga för en hållbar tillväxt och vi har fantastiska möjligheter utmed vår kust, säger Linda Bohlin Trajkovski.

Globala målen i fokus

Till sist vill hon betona Innovatums strävan efter att följa de globala målen för hållbar utveckling:

– De globala målen genomsyrar hela vår verksamhet. Vår ambition är att i samverkan med andra omsätta målen till faktisk handling. Det finns en allmänt ökad medvetenhet kring de här frågorna. Men vi behöver bli bättre på att koppla ihop teknisk utveckling med affärsnytta för att på så vis snabba på omställningen.