50 nya bilder ur GKN Aerospace historiska bildskatt tillgängliga

  • 9 september, 2019

  • Kulturarv och samhälle

Vi har nu glädjen att kunna presentera femtio nya digitaliserade bilder ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv som förvaltas här från arkivet på Innovatum i Trollhättan. Bilderna är tillagda till Innovatums bildarkiv på webben idag.

Mer flygmotorhistoria tillgängliggjord

Liksom med tidigare urval bland de historiska bilderna har det även denna omgång skett i samarbete mellan arkivet och Flygmotorveteraner, samt avstämt med GKN Aerospace Sweden AB.

Denna gång har vi valt att försöka fånga den historiska vardagen från denna högteknologiska verksamhet i bild från sent 1950-tal fram till sent 1980-tal. Vi finner bland annat bilder från testkörning av RM6 på 1950-talet, arbete vid svarvar från 1960-talet, arbete vid hydraulikavdelningen från 1970-talet och användning av tidiga datorterminaler från mitten av 1980-talet – och mycket mer.

Utöver vardagsbilderna från verksamheten finner vi också exempelvis bilder från evenemang dåvarande Flygmotor deltagit i, såsom Västkustrallyt i augusti 1959, och också en bild av Trollhätteglass tidiga glassautomat på plats i Flygmotors lokaler år 1958, för att nämna några exempel.

Tidigare webbartikel kring arkivet på Innovatums arbete med GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bilder finner du på länken här nedanför, och där finner du också länken till de historiska bilderna.

Se de nya digitaliserade bilderna ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv på Innovatums bildarkiv på webben här. ›Läs mer om arkivets arbete med GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv här. ›
RM6-motor-i-emballage ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv

Bilden ovan: RM6-motor tas ur specialemballage. 1959. Ur GKN Aerospace Sweden AB:s historiska bildarkiv. Bildkälla: Innovatums bildarkiv. En av de nyligen digitaliserade och tillagda bilderna till bildarkivet på webben.