Arkivens dag 2013

  • 9 november, 2013

  • Kulturarv och samhälle

Tema: Flora och fauna

Arkivens dag infaller alltid andra lördagen i november. 2013 års tema var ”Flora och fauna”. Trollhättans arkivförening uppmärksammade Arkivens dag genom att ha ett bokbord för att informera om föreningen, föreningsarkivet och för att locka nya medlemmar. Besökarna fick också träffa paret Sara Lisa och Carl von Linné som berättade om Trollhättans växt- och djurliv!

arkivensdag

”Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse.”

Läs mer på www.arkivensdag.nu

WP_20131109_021