Arkivens Dag 2020: en tillbakablick – svart på vitt

  • 4 november, 2020

  • Kulturarv och samhälle

Arkivens Dag, alltid andra lördagen i november, är en dag då arkiven runtomkring i Norden speciellt uppmärksammas. I år kommer denna dag att bli annorlunda på de allra flesta platser. Så också i Trollhättan för Trollhättans Arkivförening och för Trollhättans Föreningsarkiv.

Istället för att som de senaste åren befinna oss i Folkets Hus i Trollhättan med utställda exempel ur föreningsarkivet tillsammans med medarrangörer och stor historieintresserad publik, väljer vi att kort blicka tillbaka i föreningens arkiv och här presentera lite av det vi täckt in de senaste åren under Arkivens Dag. Här följer det i digital form – enligt årets tema för Arkivens Dag – ”svart på vitt”.

Bakgrund

Andra lördagen i november i de nordiska länderna firas Arkivens Dag under varierande former. Vanligen görs detta med en publik utställning med exempel ur de lokala arkivens material, ibland kombinerat med föredrag.

Så har också varit formen för arrangerande Trollhättans Arkivförening i Trollhättan, som firat Arkivens Dag sedan många år. I år blir det i och med situationen i världen annorlunda, i linje med de allra flesta platser i Sverige. Under årets tema ”svart på vitt” sammanfattas dock lite av det vi täckt in de senaste åren utifrån Trollhättans Föreningsarkiv – så i år blir det en digital tillbackablick.

Välkommen att här ta del av årets bidrag till Arkivens Dag från Trollhättans Arkivförening ur Trollhättans Föreningsarkiv.

Mingelbilder och exempel ur utställningar

Klicka på bilderna nedan för att ta del av några axplock av de exempelhandlingar som återfunnits utställda på montrarna under Arkivens Dag i Trollhättan de senaste åren. Här återfinns också exempel på ”mingelbilder” på historieintresserade som besökt Arkivens Dag i Trollhättan genom åren. Ett stort tack till dem, och till alla andra som kommit förbi för att ta del av utställningarna och pratat föreningsarkiv och historiskt bevarande!

Och är du efter att ha tagit del av exempelhandlingarna här kanske intresserad av att få reda på mer om Trollhättans rika föreningshistoria? Välkommen att ta kontakt med Trollhättans Föreningsarkiv för att läsa mer – länk finns här intill.

Trollhättans Arkivförenings informationsmaterial

Utöver genomförda förberedelser kring utställningsmaterial och föredrag, så har också genomgående under åren på Arkivens Dag Trollhättans Arkivförenings styrelse varit på plats för att träffa både nuvarande och kommande medlemmar. Här har man också kunnat ta del av informationsmaterial med information om hur en förening i Trollhättan med omnejd kan bli medlem, och det har också funnits material med tips och råd rörande arkivering.

Detta material finns också digitalt tillgängligt. Följ länken här nere till höger för att läsa mer.

Föredragen under Arkivens Dag i Trollhättan

Många intressanta föredrag har Trollhättans Arkivförenings arrangerade Arkivens Dag i Trollhättan bjudit på genom åren. Låt oss titta på några exempel.

Förflyttar vi oss bakåt i tiden till 2016 finner vi ett föredrag kring anrika brottarklubbens Trollhättans Atletklubbs historia. Här berättades minnen från München 1972 av olympiske medaljören Janne Karlsson som höll föredrag i sällskap med kollegorna från föreningen Nisse Andersson och Olle Karlsson. Nisse och Olle berättade både om föreningens tidiga och nyare historia.

2018 bjöds det åter på idrottshistoria då olympiske silvermedaljören i rodd från 1956, Gösta Eriksson från Trollhättans Roddsällskap och Three Towns RK, berättade om sina minnen från sin karriär och specifikt Melbourne-OS 1956 i ett föredrag och intervju tillsammans med Trollhättans Arkivförenings Lennart Karlsson.

Foto och konst har varit väl representerat genom åren under Arkivens Dag i Trollhättan. Både 2017 och 2019 bjöd på konst- och företagsföreningshistoria med SAAB:s konstförening, och genom fotograf Roger Lärks intressanta tillbakablick på dennes karriär i bilder från 2019.

Trollhättans historia har skildrats i Per-Gunnar Modighs mycket uppskattade föredrag om Trollhättan stad både 2016 och 2017. Ämnet har också berörts 2017 av Markku Viitanen, tidigare SAAB:s informationsavdelning och idag Finlands honorärkonsul i Trollhättan, som höll föreläsning om finländarnas roll på SAAB och för Trollhättan och Sverige.

Arkivhistoria har förresten också levererats i ljudform! 2017 spelade Ingemar Ekelund från anrika SAAB-orkestern fiol under hans och Sture Gustavssons, SAAB, föredrag om SAAB-orkestern och deras notsamling.

Här nedan kan du ta del av ögonblicksbilder från några av de föredrag som hållits de senaste åren under Arkivens Dag i Trollhättan.

På återseende på framtida Arkivens Dag!

Vi hoppas att ovanstående tillbakablick, ”svart på vitt”, med exempel på vad som täckts in under de senaste åren har varit av intresse. Vi önskar er alla varmt välkomna på kommande Arkivens Dag, och att ta kontakt för att ta del av föreningarnas historia i Trollhättans Föreningsarkiv!

Återigen ett stort tack till alla deltagare, föreläsare, besökare och medarrangörer till Arkivens Dag i Trollhättan genom åren.

Intresserad av att forska i Trollhättans föreningshistoria?

Varmt välkommen att ta kontakt med föreningsarkivarie för att ta del av Trollhättans Föreningsarkivs rika historia. Vi hjälper naturligtvis också till om du är intresserad av att ta del av någon föreningshandling ”på distans”.

Vill din förening i Trollhättan bli medlem i föreningsarkivet och rädda sin historia?

Är din förening i Trollhättan inte medlem i Trollhättans Arkivförening idag? För tvåhundra kr per år (2020 års medlemsavgiftsnivå) kan din förening i Trollhättan bli medlem och bevara sin historia i Trollhättans Föreningsarkiv, och få service av arkivarie. Läs mer på länken nedan.

Läs mer om Trollhättans Arkivförening här. ›Välkommen att forska i Trollhättans Föreningsarkiv ›