”Att bygga i trä är hett”

  • 28 mars, 2019

  • Projektarena

Bo-Göran_IMG_3285

Bo-Göran Bernheim, Innovatum, projektledare för Tillverka i trä.

Intresset för att bygga och designa i trä är stort, både nationellt och regionalt. I projektet Tillverka i trä, som leds av Innovatum, ska nya möjligheter inom industriell produktion i trä lyftas fram. Och det finns ett stort intresse bland företagen att vara med.

Tillverka i trä har just tagit sig ur startgroparna och flera aktiviteter är på gång. Under mars månad arrangerades den första nätverksträffen där 25 deltagare från ett tiotal företag deltog, plus representanter från Högskolan Väst, Innovatum och Stenebyskolan. Huvudsyftet var att vaska fram de behov och lösningar som företagen vill arbeta med inom projektets första månader.

Resultatet blev flera skarpa aktiviteter inom bland annat prefab. Här kommer de deltagande företagen att testbygga en fönstermodul med hjälp av automatiserade moment, samt titta på smarta lösningar för projicering med laser, informationsflöden och logistik. Ett par examensarbeten via Högskolan Väst och Chalmers ska också genomföras.

- Nu är vi igång med de företag som främst inriktar sig mot trähusbyggnation och det känns väldigt roligt. Att bygga i trä är hett. Och det märktes tydligt när vi höll vår workshop att det finns ett stort engagemang bland deltagarna, berättar Bo-Göran Bernheim från Innovatum som är projektledare för Tillverka i trä.

Han berättar också att det parallellt med trähusgruppen pågår ett intensivt arbete med att få med företag som jobbar med trä inom inredning, möbler och design. Här handlar det om att ge dessa företag stöd i den tidiga, kreativa fasen i deras designprocess.

- Här vill vi uppmana intresserade företag att höra av sig till oss. Inom den här delen av projektet kommer vi att kartlägga företagens behov, möjligheter och hinder för hållbar cirkulär affärsutveckling, och även titta på teknik- och processfrågor för bland annat automatisering och digitalisering.

Kontakt:
Bo-Göran Bernheim, projektledare Innovatum Projektarena, 072-219 69 03

Tre röster från deltagare i Tillverka i trä:

Maria_Derome

Maria Caverö, systemansvarig för CAD på Derome i Kungsbacka:
– Upplägget känns väldigt bra och konkret. Jag ser fram emot aktiviteterna vi ska jobba med och även studiebesöken. Jag tror det finns en stor chans att det här blir något bra.
– Derome har kommit långt när det gäller industriellt trähusbyggande men vi vill alltid utvecklas mer. Här hoppas jag få med mig ny kunskap om att bygga i trä i fabrik, särskilt inom automatisering och effektiva informationsflöden.

Fredrik o Henrik_Skövdevillan

Fredrik Cronberg, ägare och produktionsansvarig för Skövdevillan (till höger i bild även Henrik Grane, ansvarig för projektledning/byggnation):

– Skövdevillan är ett litet företag med tre ägare och sju anställda. Så för oss handlar det inte om att investera i stora maskinmonster utan vi vill jobba effektivt och hitta smarta lösningar. Då är ett sånt här projekt optimalt!
– Vi brinner för nya idéer, och här hoppas vi få ny kunskap för att kunna förverkliga dem.

Kort om Tillverka i trä

Trä är ett klimatsmart och hållbart material ur många aspekter. Därför är projektets övergripande mål att öka tillverkningen i trä. Ett annat självklart mål är att se till att företagen, främst i vår egen region men på sikt även nationellt, utvecklas.
Under de tre år som Tillverka i trä pågår kommer ett kompetenscentrum samt test- och demomiljöer för design, tillverkning och industriell utveckling att byggas upp och etableras.
Inom projektet ryms även utvecklingsinsatser inom cirkulär, skoglig bioekonomi. Här ligger fokus på att strukturerat arbeta med restströmmar för att finna nya affärsmöjligheter.

Sex huvudparter deltar i projektet:

  • Innovatum (projektledning)
  • Högskolan Väst
  • Stenebyskolan
  • Högskolan för design och konsthantverk/Göteborgs universitet
  • Fyrbodals kommunalförbund
  • Johanneberg Science Park

Dessutom deltar en mängd företag inom automation, bygg, inredning, design och möbeltillverkning.

Essve_webb

Sven-Göran Hall, teknikansvarig på Essve Industry – en division inom Essve Produkter i Kungälv:

– Vi är med i det här projektet för vi tror att tillverkningen i trä kommer att öka. Här hoppas vi få input från de andra företagen för att bättre förstå hur deras behov ser ut, och hur vi kan hitta nya lösningar. Vår ambition är att ligga i absolut framkant när det gäller teknikutveckling.

Läs mer om Tillverka i trä ›

Tillverka i trä finansieras med stöd av:

EUlogo_v_RGB
Västra götalandsregionen logga