Berättelser från NOHAB: Stig Svantesson om uppdraget som mest blev julbord

  • 7 december, 2020

  • Kulturarv och samhälle

Dags för historiskt jultema från NOHAB. Hör Stig Svantesson, elektriker på NOHAB, berätta om uppdraget för många år sedan då hans stora insats blev att äta julbord. En del av Innovatums industrihistoriska dokumentationsarbete.

Mer om Stig Svantesson

Stig Svantesson föddes i januari 1928 i Trollhättan. Han är känd av många i staden som en riktig nestor när det gäller NOHAB:s historia, bland annat genom sitt delaktighet i den så kallade NOHAB-gruppen med fd NOHAB-anställda som regelbundet möts upp och diskuterar och gör insatser kring företagets historias bevarande. Därtill har Stig genom åren hållit en mycket stort antal uppskattade föredrag runtomkring i staden kring NOHAB:s historia.

Hans egna karriär på bolaget som elektriker började redan under andra världskriget.

Trasig varvregulator ombord

Stig berättar i intervjun hur tidpunkten är strax före jul för många år sedan. Platsen NOHAB i Trollhättan.

Ingenjör Rodskier kommer fram till honom och frågade om han hade möjlighet att följa med ner för att jobba på en båt som låg vid den så kallade ”Rysskranen” i Trollhättan med trasig varvregulator.

Stig berättar att han uttryckte att han inte var så intresserad av detta sent på eftermiddagen, då det snart var dags att sluta och att gå hem och äta middag. Han följde dock med ner för att se om de kunde göra något åt problemet…..

Följ länken här nedan för att höra mer om hur det visade sig att Stigs insats denna gång som elektriker blev blygsam. Utöver detta kan du samtidigt också höra honom berätta mer om sin kollega ingenjör Folmer Rodskier på NOHAB. En duktig ingenjör, som aldrig var rädd för att hugga i, som Stig beskriver honom.

Hör Stig Svantesson berätta om hur uppdraget som mest blev julbord ›
Berättelser från NOHAB- Stig Svantesson under intervju 2018.

Bilden ovan:

Stig Svantesson under intervjutillfället om hans arbetsliv på NOHAB i Innovatums dokumentationsarbete kring stadens industrihistoria. Fotograf: Innovatum Science Center.

Mer kring projektet och NOHAB-veteranintervjuernas form

Ett tydligt formulerat mål för dokumentationsinsatsen av Trollhättans industrianställdas berättelser är som tidigare rapporterats att säkerställa att ett brett urval av yrkesroller kommer till tals och dokumenteras för framtiden.

Resultatet av intervjuerna från Innovatums projekt med intervjuer av tidigare NOHAB-anställda, kommer likt de som gjorts med SAAB-anställda att kunna presenteras både i ljudform- och i transkriberad textform framöver.  Frågeställningarna som använts i intervjuerna har är av öppen form, för att möjliggöra och uppmuntra ett friare berättande.

Efter gjord intervju har den intervjuade själv fått lyssna igenom den sammanställda intervjun i sin helhet. Den färdiga intervjun är därför genomlyssnad av den som blivit intervjuad och också i vissa fall ändrad i form av tillägg från kompletterande intervju med förtydliganden utifrån den intervjuades önskemål. Den intervjuade har också haft möjligheten att få eventuella önskade delar borttagna. Den färdigställda intervjun där tillgängliggörandet sker i från är därför en version som den intervjuade lämnat sitt uttryckliga godkännande till att bevara och tillgänglighetsgöra i projektet för framtiden.