Berättelser från SAAB – Pia började i produktionen på SAAB som 16-åring år 1988

  • 1 juni, 2018

  • Kulturarv och samhälle

  • Saab Car Museum

Tillgänglighetsgörandet från Innovatums industrihistoriska intervjuprojekt med tidigare SAAB-anställda fortsätter.

Pia Åkesson, anställd på SAAB i Trollhättan mellan 1988 och 1998 inom produktionen och senare också fackligt verksam på SAAB, berättar om hur hon som 16-åring började arbeta som bilbyggare. På bilden här intill, tagen nästan exakt 20 år efter hennes påbörjade anställning på SAAB, ses Pia vid en Saab 9000 CD årsmodell just 1988. Platsen är Saab Car Museum i Trollhättan.

Ett tänkt korttidsjobb som blev långvarigt

Som Trollhättebo planerade Pia år 1988 att arbeta några månader på SAAB, för att sedan påbörja sina gymnasiestudier den därpå följande vårterminen. Hon gav sig iväg upp till Stallbacka industriområde och till SAAB, och blev erbjuden anställning. Några gymnasiestudier i slutet av 1980-talet blev det dock aldrig, då hon istället valde att arbeta kvar på SAAB i tio år.

I denna berättelse från SAAB redogör Pia från minnena från anställningsförfarandet, introduktionsveckan för anställda, och om några tidiga minnen från bilproduktion som kanske också har igenkänningsfaktorer för andra som någon gång arbetat på ”linan” på SAAB, eller hos andra biltillverkare.

Minnen från linan – internationella färgpreferenser på 1980-talet

Pia bjuder i intervjun på en anekdot från det vardagliga arbetet på SAAB tillsammans med kollegorna på linan. Häri ges en inblick i hur hennes goda syn och hennes etablerade kunskap kring vissa brittiska, svenska och amerikanska bilkunders färgpreferenser vid denna tid kunde innebära framgångar i vadslagning bland kollegorna som arbetade intill på linan……

Mer kring projektet och intervjuernas form

Resultatet av intervjuerna från Innovatums projekt med intervjuer av tidigare SAAB-anställda kommer att kunna presenteras både i ljudform- och i transkriberad textform framöver.  Frågeställningarna som använts i intervjuerna har varit i form av mer öppen form, för att möjliggöra och uppmuntra ett friare berättande.

Efter gjord intervju har den intervjuade själv fått lyssna igenom den sammanställda intervjun i sin helhet. Den färdiga intervjun är därför genomlyssnad av den som blivit intervjuad och också i vissa fall ändrad i form av tillägg från kompletterande intervju med förtydliganden utifrån den intervjuades önskemål. Den intervjuade har också haft möjligheten att få eventuella önskade delar borttagna. Den färdiga intervjun är därför en version som den intervjuade lämnat sitt uttryckliga godkännande till att bevara och tillgänglighetsgöra i projektet för framtiden.

Mer information om projektet finns att läsa i den första publicerade artikeln här.