Berättelser från SAAB – produktkvalitet och rallygåshud med Göran Roth

  • 11 september, 2018

  • Kulturarv och samhälle

  • Saab Car Museum

Tillgänglighetsgörandet från Innovatums industrihistoriska intervjuprojekt med tidigare SAAB-anställda fortsätter.

Maskiningenjören Göran Roth med sitt ursprung i Östergötland lockades som många andra ingenjörer att flytta till Trollhättan och en intressant tjänst på SAAB under 1980-talet. SAAB var dock på intet sätt ett nytt begrepp för Göran, då ett genuint bilintresse tidigt fanns.

På bilden här intill, tagen på SAAB Car Museum i Trollhättan, står Göran bredvid en av favoritbilarna – en SAAB 96 Saab Sport.

Kvalitét i fokus för Göran Roth

Bilintresserade maskiningenjören Göran Roth med sitt ursprung i Östergötland, och med ett intressant arbete på aluminiumindustrikoncernen Gränges AB, lockades i slutet av 1980-talet av en utannonserad ingenjörstjänst på SAAB i Trollhättan. En spontant inskickad ansökan ledde till erbjudande om anställning – och en lång karriär inom fordonsbranschen. SAAB var dock på intet sätt ett nytt begrepp för Göran, som närt en genuin kärlek till märket sedan sitt första, och därpå följande, bilinköp.

Ta del av ett första intervjuutdrag och hör där Göran berätta!

Mer kring projektet och intervjuernas form

Resultatet av intervjuerna från Innovatums projekt med intervjuer av tidigare SAAB-anställda kommer att kunna presenteras både i ljudform- och i transkriberad textform framöver.  Frågeställningarna som använts i intervjuerna har varit i öppen form, för att möjliggöra och uppmuntra ett friare berättande.

Efter gjord intervju har den intervjuade själv fått lyssna igenom den sammanställda intervjun i sin helhet. Den färdiga intervjun är därför genomlyssnad av den som blivit intervjuad och också i vissa fall ändrad i form av tillägg från kompletterande intervju med förtydliganden utifrån den intervjuades önskemål. Den intervjuade har också haft möjligheten att få eventuella önskade delar borttagna. Den färdiga intervjun är därför en version som den intervjuade lämnat sitt uttryckliga godkännande till att bevara och tillgänglighetsgöra i projektet för framtiden.

Mer information om projektet finns att läsa i den första publicerade artikeln här.