De använder satellitdata för att identifiera skogsskador

  • 22 februari, 2019

  • Startup

  • Startup

Fallen_Trees_2

Rymdstartupen The Code Company från Innovatum Startup inleder projekt tillsammans med Sogeti och Lfant. Under tre månader ska de testa hur försäkringsbranschen kan använda satellitdata för att förebygga och minimera skogsskador. 

The Code Company utvecklar tjänsten Fallen Trees som använder satellitdata för att hjälpa skogsägare att tex. identifiera stormskador i skogen. Nu ska tekniken testas i skarpt läge för försäkringsbranschen.

– Projektet kommer att fokusera på skogsfastigheter. Tanken är att försäkringsbolagen ska kunna använda satellitdata för att läsa av olika egenskaper i skogsfastigheterna, som exempelvis insektsangrepp, i syfte att kunna riskbedöma och identifiera skador, säger Anders Wihlborg, VD och grundare av The Code Company.

Med hjälp av informationen kan försäkringsbolagen tidigt kartlägga skador efter en storm, men också arbeta förebyggande och informera försäkringstagare som inte är medvetna om att de har fått skador på sin skog.

–  Skogsbranschen står inför en digitalisering. Vi på The code company vill påskynda den utvecklingen, säger Anders.

Anders Wihlborg

The Code Company är grundat av Anders Wihlborg och har sedan 2016 varit en del av  rymdinkubatorn ESA BIC Sweden och Innovatum Startup Space. The Code Company har tidigare tagit hem första pris i tävlingen Copernicus masters.

Projekt The Code company

Om projektdeltagarna

  • The Code Company är en ESA-BIC Sweden startup som utvecklar satellittjänster för skogsägare.
  • Sogeti är ett företag inom Capgemini-koncernen för konsulttjänster inom framförallt IT och verksamhetsstyrning.
  • Lfant är ett innovationsbolag till tre av bolagen i Länsförsäkringsgruppen (Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkringar Älvsborg samt Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän).

Läs innehållet på lättläst svenska

Läs mer

Rymdstartupen The Code Company från Innovatum Startup inleder projekt tillsammans med Sogeti och Lfant. Under tre månader ska de testa hur försäkringsbranschen kan använda satellitdata för att förebygga och minimera skogsskador.