Entré 2.0

  • 10 december, 2018

  • Science Center

Fr o m i dag 10 december och fram till ungefär 11 januari så kommer det att vara stökigt i receptionen och i kulturarvsutställningen på Innovatum Science Center, detta på grund av ombyggnation/”uppgradering”.

Alla stationer finns och fungerar precis som vanligt – så välkomna!

ombyggnation